Doanh nghiệp tại Xã Cường Thịnh, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY TNHH THẮM HẠNH CƯỜNG THỊNH

Mã số thuế: 5200930548 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thắm
Địa chỉ: Thôn Hiển Dương, Xã Cường Thịnh, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ CƯỜNG THỊNH

Mã số thuế: 5200150040 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Cường Thịnh - Huyện Trấn Yên - Yên Bái, xã Cường Thịnh, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CƯỜNG THỊNH

Mã số thuế: 5200275378 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Cường Thịnh, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

TRƯỜNG MẦM NON CƯỜNG THỊNH

Mã số thuế: 5200473972 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Hà
Địa chỉ: Thôn Đầm Hồng, Xã Cường Thịnh, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIẾU HÒA - CƯỜNG THỊNH

Mã số thuế: 5200806861 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Hiếu
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Cường Thịnh, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN PHÚ BÁI

Mã số thuế: 5200820979 - Đại diện pháp luật: Đoàn Phương Thảo
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Cường Thịnh, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

UBND XÃ CƯỜNG THỊNH - VÃNG LAI

Mã số thuế: 5200841707 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Cường Thịnh, Xã Cường Thịnh, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ CƯỜNG THỊNH

Mã số thuế: 5200868297 - Đại diện pháp luật: Mai Trà Lý
Địa chỉ: Thôn Đầm Hồng, Xã Cường Thịnh, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI DỊCH VỤ TỔNG HỢP CƯỜNG THỊNH

Mã số thuế: 5200883055 - Đại diện pháp luật: Hán Đình Đông
Địa chỉ: Thôn Đồng Lần, Xã Cường Thịnh, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HÀ LINH YÊN BÁI

Mã số thuế: 5200893261 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mến
Địa chỉ: Thôn Đầm Hồng, Xã Cường Thịnh, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon