Doanh nghiệp tại Xã Hưng Khánh, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY TNHH YAMAZAKI VIỆT NAM

Mã số thuế: 5200917593 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Kiên Định
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Hưng Khánh, thôn 4, Xã Hưng Khánh, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÁI LỪNG

Mã số thuế: 5200109187 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Lừng
Địa chỉ: thôn 4, Xã Hưng Khánh, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

TRƯỜNG PHỔ THÔNG LIÊN CẤP II - III TRẤN YÊN II

Mã số thuế: 5200149905 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Hưng Khánh - Huyện Trấn Yên - Yên Bái, Xã Hưng Khánh, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ HƯNG KHÁNH

Mã số thuế: 5200150315 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Tam
Địa chỉ: Xã Hưng Khánh - Huyện Trấn Yên - Yên Bái, Xã Hưng Khánh, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN XÃ HƯNG KHÁNH

Mã số thuế: 5200152464 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Lương An, Xã Hưng Khánh, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ÍCH THÀNH

Mã số thuế: 5200194954 - Đại diện pháp luật: Li Hung Yu
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Hưng khánh, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HƯNG KHÁNH

Mã số thuế: 5200473676 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quỳ
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Hưng Khánh, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 HƯNG KHÁNH

Mã số thuế: 5200473940 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Hưng Khánh, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

TRƯỜNG MẦM NON HƯNG KHÁNH

Mã số thuế: 5200474013 - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Hoan
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Hưng Khánh, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRUNG THỦY - YÊN BÁI

Mã số thuế: 5200601342 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Thu Thủy
Địa chỉ: Thôn 10, Xã Hưng Khánh, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MINH LONG YB

Mã số thuế: 5200789990 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Sĩ
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Hưng Khánh, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHÈ HỮU HÙNG

Mã số thuế: 5200807632 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Dung
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Hưng Khánh, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

UBND XÃ HƯNG KHÁNH - VÃNG LAI

Mã số thuế: 5200841834 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Hưng khánh, Xã Hưng Khánh, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHĂN NUÔI TÂN THỊNH

Mã số thuế: 5200847635 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Hùng
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Hưng Khánh, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG KHÁNH

Mã số thuế: 5200868988 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Hưng Khánh, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CHÈ THANH TRÂM

Mã số thuế: 5200881509 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn An
Địa chỉ: 0974.138628, Xã Hưng Khánh, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

CÔNG TY CỔ PHẦN GREENECO VIỆT NAM

Mã số thuế: 5200887317 - Đại diện pháp luật: Chu Công Tú
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Hưng Khánh, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HƯNG KHÁNH

Mã số thuế: 5200892797 - Đại diện pháp luật: Mai Mạnh Hùng
Địa chỉ: Thôn Khe Cam, Xã Hưng Khánh, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HƯNG KHÁNH

Mã số thuế: 5200893423 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thúy Lan
Địa chỉ: Thôn Lương An, Xã Hưng Khánh, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ DÂU TẰM HƯNG KHÁNH

Mã số thuế: 5200905580 - Đại diện pháp luật: Hà Quang Ninh
Địa chỉ: Thôn Lương An, Xã Hưng Khánh, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon