Doanh nghiệp tại Xã Hưng Thịnh, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN TRUNG VĂN

Mã số thuế: 5200931397 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Văn
Địa chỉ: Thôn Khang Chính, Xã Hưng Thịnh, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY TNHH VŨ HUY YÊN BÁI

Mã số thuế: 5200924784 - Đại diện pháp luật: Vũ Thanh Bính
Địa chỉ: Thôn Yên Thịnh, Xã Hưng Thịnh, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY TNHH VŨ TRẦN YB

Mã số thuế: 5200923117 - Đại diện pháp luật: Vũ Mạnh Thắng
Địa chỉ: Thôn Yên Ninh, Xã Hưng Thịnh, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DOANH MÙI

Mã số thuế: 5200287888 - Đại diện pháp luật: Dương Thị Mùi
Địa chỉ: Thôn Yên Định, Xã Hưng Thịnh, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐIỀN OANH

Mã số thuế: 5200281491 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Điền
Địa chỉ: thôn Yên Định, xã Hưng Thịnh, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY TNHH MINH SƠN YÊN NINH

Mã số thuế: 5200913398 - Đại diện pháp luật: Lã Văn Duy
Địa chỉ: Thôn Yên Ninh, Xã Hưng Thịnh, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY TNHH KHOAN GIẾNG YÊN BÁI

Mã số thuế: 5200913408 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thuận
Địa chỉ: Thôn Yên Định, Xã Hưng Thịnh, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ HƯNG THỊNH

Mã số thuế: 5200150347 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Yên Ninh, Xã Hưng Thịnh, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG THỊNH

Mã số thuế: 5200313418 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Yên thành, Xã Hưng thịnh, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HƯNG THỊNH

Mã số thuế: 5200473718 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Hưng Thành, Xã Hưng Thịnh, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

TRƯỜNG MẦM NON HƯNG THỊNH

Mã số thuế: 5200473965 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh
Địa chỉ: Thôn Yên Ninh, Xã Hưng Thịnh, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHÈ XUÂN ANH

Mã số thuế: 5200633834 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Xuân
Địa chỉ: thôn Yên Ninh, Xã Hưng Thịnh, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

UBND XÃ HƯNG THỊNH - VÃNG LAI

Mã số thuế: 5200841792 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Hưng Thịnh, Xã Hưng Thịnh, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT KINH DOANH TỔNG HỢP XÃ HƯNG THỊNH

Mã số thuế: 5200861735 - Đại diện pháp luật: Hà Thị Nhung
Địa chỉ: Thôn Yên Ninh, Xã Hưng Thịnh, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ HƯNG THỊNH

Mã số thuế: 5200868868 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Kim Tuyến
Địa chỉ: Thôn Yên Thành, Xã Hưng Thịnh, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG PHÚC TRANG YÊN BÁI

Mã số thuế: 5200894307 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Hưng
Địa chỉ: Thôn Yên Ninh, Xã Hưng Thịnh, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

CÔNG TY TNHH YÊN NINH - YÊN BÁI

Mã số thuế: 5200899506 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Lan
Địa chỉ: Thôn Yên Ninh, Xã Hưng Thịnh, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

HỢP TÁC XÃ CÂY ĂN QUẢ HƯNG THỊNH

Mã số thuế: 5200902212 - Đại diện pháp luật: Mai Văn Tình
Địa chỉ: Thôn Yên Ninh, Xã Hưng Thịnh, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon