Doanh nghiệp tại Xã Lương Thịnh, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THÀNH ĐÔ PHÁT

Mã số thuế: 5200929983 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Đô
Địa chỉ: Thôn Lương Thiện, Xã Lương Thịnh, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU MINH CHÂU

Mã số thuế: 5200929140 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Ngọc Châu
Địa chỉ: Thôn Lương Môn, Xã Lương Thịnh, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TẤN PHÁT

Mã số thuế: 5200924897 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Công
Địa chỉ: Thôn Lương Thiện, Xã Lương Thịnh, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY TNHH CASSIA VN

Mã số thuế: 5200924706 - Đại diện pháp luật: Triệu Đình Nguyên
Địa chỉ: Thôn Lương Thiện, Xã Lương Thịnh, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU TRƯỜNG NAM

Mã số thuế: 5200914715 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Xuất
Địa chỉ: Thôn Lương Thiện, Xã Lương Thịnh, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP VIỆT HƯNG, TỈNH YÊN BÁI

Mã số thuế: 5200104686 - Đại diện pháp luật: Mai Văn Hoàng
Địa chỉ: Xã Lương Thịnh - Huyện Trấn Yên - Yên Bái, Xã Lương Thịnh, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ LƯƠNG THỊNH

Mã số thuế: 5200150308 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Lương Thịnh - Huyện Trấn Yên - Yên Bái, Xã Lương Thịnh, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN CHÈ HỮU HẢO

Mã số thuế: 5200191343 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Hữu
Địa chỉ: Thôn Đồng Bằng, Xã Lương Thịnh, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TÂN TIẾN

Mã số thuế: 5200210846 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Sản
Địa chỉ: Thôn Lương Thiện, Xã Lương Thịnh, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Á CHÂU

Mã số thuế: 5200290016 - Đại diện pháp luật: Hà Trường Sơn
Địa chỉ: Thôn Lương Thiện, Xã Lương Thịnh, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NGỌC THANH

Mã số thuế: 2600447026 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Sản
Địa chỉ: Thôn Lương Thiện, Xã Lương Thịnh, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 LƯƠNG THỊNH

Mã số thuế: 5200307044 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Lương Thịnh - Huyện Trấn Yên - Yên Bái, Xã Lương Thịnh, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 LƯƠNG THỊNH

Mã số thuế: 5200313506 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Lương thịnh, Xã Lương Thịnh, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HƯNG PHÁT

Mã số thuế: 5200313552 - Đại diện pháp luật: Đinh Trọng Quang
Địa chỉ: Thôn Phương Đạo 2, Xã Lương Thịnh, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NAM SƠN

Mã số thuế: 5200291933 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Xuất
Địa chỉ: Thôn Lương Thiện, Xã Lương Thịnh, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

TRƯỜNG THCS LƯƠNG THỊNH

Mã số thuế: 5200473806 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Khe Vải, Xã Lương Thịnh, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

TRƯỜNG MẦM NON LƯƠNG THỊNH

Mã số thuế: 5200473926 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Minh
Địa chỉ: Thôn Đồng Bằng, Xã Lương Thịnh, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUANG THANH LƯƠNG THỊNH

Mã số thuế: 5200642973 - Đại diện pháp luật: Vũ Huy Quang
Địa chỉ: Thôn Lương Môn, Xã Lương Thịnh, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÂM ĐỨC LƯƠNG THỊNH

Mã số thuế: 5200792552 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Mười
Địa chỉ: Thôn Đá Trắng, Xã Lương Thịnh, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHẾ BIẾN GỖ NGHĨA TÂM

Mã số thuế: 5200807086 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Nghĩa
Địa chỉ: Thôn Đá Trắng, Xã Lương Thịnh, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon