Doanh nghiệp tại Xã Vân Hội, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY TNHH TUYÊN LÀ

Mã số thuế: 5200913503 - Đại diện pháp luật: Lê Hồng Tuyên
Địa chỉ: Thôn 8, Minh Phú, Xã Vân Hội, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ VÂN HỘI

Mã số thuế: 5200150241 - Đại diện pháp luật: Trần Đình Kiên
Địa chỉ: Thôn Minh Phú, Xã Vân Hội, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VÂN HỘI

Mã số thuế: 5200473789 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Vân Hội, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

TRƯỜNG MẦM NON VÂN HỘI

Mã số thuế: 5200473891 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Thoản
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Vân Hội, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÂN HỘI

Mã số thuế: 5200473933 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Vân Hội, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHƯƠNG LOAN - VÂN HỘI

Mã số thuế: 5200761307 - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Phương
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Vân Hội, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGUYỄN NĂNG

Mã số thuế: 5200806854 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Năng
Địa chỉ: Thôn 9, Xã Vân Hội, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

UBND XÃ VÂN HỘI - VÃNG LAI

Mã số thuế: 5200841640 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Vân Hội, Xã Vân Hội, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ VÂN HỘI

Mã số thuế: 5200868794 - Đại diện pháp luật: Tống Ngọc Du
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Vân Hội, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MẠNH SƠN

Mã số thuế: 5200870666 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sơn
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Vân Hội, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon