Doanh nghiệp tại Xã Việt Hồng, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái

HỢP TÁC XÃ 30-4 XÃ VIỆT HỒNG

Mã số thuế: 5200409303 - Đại diện pháp luật: Trần Viết Khai
Giấy phép số: 1607F00030
Địa chỉ: Thôn Bản Quán, xã Việt Hồng, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY TNHH CÁ TẦM BANNA

Mã số thuế: 5200913221 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Bình
Địa chỉ: Thôn Bản Nả, Xã Việt Hồng, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ VIỆT HỒNG

Mã số thuế: 5200150266 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Việt Hồng - Huyện Trấn Yên - Yên Bái, Xã Việt Hồng, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

TRƯỜNG MẦM NON VIỆT HỒNG

Mã số thuế: 5200473919 - Đại diện pháp luật: Đào Thị Tiến
Địa chỉ: Bản Vần, Xã Việt Hồng, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ KHOÁNG SẢN ĐỨC MINH

Mã số thuế: 5200488023 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Phú
Địa chỉ: Xã Việt Hồng - Huyện Trấn Yên - Yên Bái, Xã Việt Hồng, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NƯỚC TINH KHIẾT HỒNG YẾN

Mã số thuế: 5200491280 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ninh
Địa chỉ: Bản Nả, Xã Việt Hồng, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ VIỆT HỒNG

Mã số thuế: 5200666318 - Đại diện pháp luật: Hoàng Hữu Lượng
Địa chỉ: Bản Vần, Xã Việt Hồng, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ĐÔNG Á

Mã số thuế: 5200814044 - Đại diện pháp luật: Ninh Thị Thương
Địa chỉ: Thôn Bản Nả, Xã Việt Hồng, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

UBND XÃ VIỆT HỒNG - VÃNG LAI

Mã số thuế: 5200841665 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Việt Hồng, Xã Việt Hồng, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI TỔNG HỢP VIỆT HỒNG

Mã số thuế: 5200896632 - Đại diện pháp luật: Hoàng Bích Thảo
Địa chỉ: Bản Phạ, Xã Việt Hồng, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

HỢP TÁC XÃ TRỒNG DÂU NUÔI TẰM XÃ VIỆT HỒNG

Mã số thuế: 5200900783 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thơm
Địa chỉ: Bản Vần, Xã Việt Hồng, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

HỢP TÁC XÃ DƯỢC LIỆU HẢI HÀ

Mã số thuế: 5200904594 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hải Hà
Địa chỉ: Bản Bến, Xã Việt Hồng, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon