Doanh nghiệp tại Xã Việt Thành, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY TNHH QUỲNH XUÂN VIỆT THÀNH

Mã số thuế: 5200930072 - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Lâm
Địa chỉ: Thôn Phú Thọ, Xã Việt Thành, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái

TRƯỜNG TIỂU HỌC VIỆT THÀNH

Mã số thuế: 5200300916 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 5, xã Việt Thành, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY TNHH GIANG THẢO TRẤN YÊN

Mã số thuế: 5200920571 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Trang
Địa chỉ: Thôn Phúc Đình, Xã Việt Thành, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG NAM VIỆT THÀNH

Mã số thuế: 5200915571 - Đại diện pháp luật: ĐẶNG VĂN THÀNH
Địa chỉ: Thôn Phú Thọ, Xã Việt Thành, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ VIỆT THÀNH

Mã số thuế: 5200149983 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Việt Thành - Huyện Trấn Yên - Yên Bái, Xã Việt Thành, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂU TẰM TƠ TRẤN YÊN

Mã số thuế: 5200242728 - Đại diện pháp luật: Đặng Hồng Phượng
Địa chỉ: thôn 5, Xã Việt Thành, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VIỆT THÀNH

Mã số thuế: 5200287084 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Việt Thành, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

TRƯỜNG MẦM NON VIỆT THÀNH

Mã số thuế: 5200474006 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Việt Thành, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

ĐỘI THUẾ SỐ 1- VIỆT THÀNH

Mã số thuế: 5200790065 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Việt Thành, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN MẠNH SƠN

Mã số thuế: 5200807287 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sơn
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Việt Thành, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

UBND XÃ VIỆT THÀNH - VÃNG LAI

Mã số thuế: 5200841739 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Việt Thành, Xã Việt Thành, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ VIỆT THÀNH

Mã số thuế: 5200868875 - Đại diện pháp luật: Phan Thị Thu Hương
Địa chỉ: Thôn Phú Mỹ, Xã Việt Thành, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM NGHIỆP VIỆT THÀNH

Mã số thuế: 5200891095 - Đại diện pháp luật: Trần Trọng Xuân
Địa chỉ: Thôn Phúc Đình, Xã Việt Thành, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

HỢP TÁC XÃ DÂU TẰM TƠ VIỆT THÀNH

Mã số thuế: 5200897900 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Cương
Địa chỉ: Thôn Trúc Đình, Xã Việt Thành, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP VIỆT THÀNH

Mã số thuế: 5200910573 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quỳnh
Địa chỉ: Thôn Phú Lan, Xã Việt Thành, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon