Doanh nghiệp tại Xã Y Can, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY TNHH QUỲNH TRANG Y CAN

Mã số thuế: 5200931051 - Đại diện pháp luật: Lê Quỳnh
Địa chỉ: Thôn Bình Minh, Xã Y Can, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG DHT

Mã số thuế: 5200928073 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tân Hoàng
Địa chỉ: Thôn Quang Minh, Xã Y Can, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÍN PHÁT YB

Mã số thuế: 5200927305 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Thường
Địa chỉ: Thôn Hồng Tiến, Xã Y Can, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY TNHH TĨNH VIỆT YB

Mã số thuế: 5200924907 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tĩnh
Địa chỉ: Thôn Quang Minh, Xã Y Can, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY TNHH MẠNH PHÁT YB

Mã số thuế: 5200917353 - Đại diện pháp luật: Vi Thanh Hằng
Địa chỉ: Thôn Minh Phú, Xã Y Can, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ Y CAN

Mã số thuế: 5200150107 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Hoà Bình, Xã Y Can, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ Y CAN

Mã số thuế: 5200474084 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Bình Minh, Xã Y Can, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

TRƯỜNG MẦM NON Y CAN

Mã số thuế: 5200473997 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Liên
Địa chỉ: Thôn Bình Minh, Xã Y Can, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

TRƯỜNG TIỂU HỌC Y CAN

Mã số thuế: 5200474077 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Bình Minh, Xã Y Can, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TÂN NGỌC PHÁT

Mã số thuế: 5200576248 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hải Nam
Địa chỉ: Thôn Quyết Tiến, Xã Y Can, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

UBND XÃ Y CAN - VÃNG LAI

Mã số thuế: 5200841746 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Y Can, Xã Y Can, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ Y CAN

Mã số thuế: 5200868787 - Đại diện pháp luật: Phùng Thị Thu
Địa chỉ: Thôn Minh An, Xã Y Can, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP QUYẾT TIẾN

Mã số thuế: 5200891899 - Đại diện pháp luật: Ninh Thị Mai
Địa chỉ: Thôn Quyết Tiến, Xã Y Can, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC NGHIỆP KIẾN PHÁT

Mã số thuế: 5200905206 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Băng Thanh
Địa chỉ: Thôn Quyết Tiến, Xã Y Can, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TỔNG HỢP ĐỨC LỢI

Mã số thuế: 5200909264 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Đức
Địa chỉ: Thôn Thắng Lợi, Xã Y Can, Huyện Trấn Yên, Yên Bái

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon