Doanh nghiệp tại Thị Trấn Nông Trường Trần Phú, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU SINH THÁI TIẾN MINH - YÊN BÁI

Mã số thuế: 5200922755 - Đại diện pháp luật: Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: Tổ dân phố số 9, Thị trấn nông trường Trần Phú, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HOÀNG BÁCH YB

Mã số thuế: 5200914352 - Đại diện pháp luật: Hoàng Anh Thắng
Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn nông trường Trần Phú, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM PHÚ TÀI

Mã số thuế: 5200126859 - Đại diện pháp luật: Lại Triệt
Địa chỉ: Khu nhà máy, Thị trấn NT Trần Phú, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

TRUNG TÂM Y TẾ

Mã số thuế: 5200152270 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hải
Địa chỉ: Tổ 9, Thị trấn NT Trần Phú, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

UBND THỊ TRẤN TRẦN PHÚ

Mã số thuế: 5200174796 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Trần phú, Thị trấn NT Trần Phú, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ TRẦN PHÚ

Mã số thuế: 5200179931 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Trung
Địa chỉ: Khu 10B, Thị trấn NT Trần Phú, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

HỢP TÁC XÃ VÂN TẢI PHÚ THẮNG

Mã số thuế: 5200217094 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Khản
Địa chỉ: Khu 10 B, Thị trấn NT Trần Phú, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRUNG HIẾU

Mã số thuế: 5200109268 - Đại diện pháp luật: Cao Đình Trung
Địa chỉ: Tổ dân phố 10B, Thị trấn NT Trần Phú, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÀNH CÔNG

Mã số thuế: 5200220403 - Đại diện pháp luật: Bùi Quân Công
Địa chỉ: Khu 10B, Thị trấn NT Trần Phú, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

HỢP TÁC XÃ TIẾN MINH

Mã số thuế: 5200236844 - Đại diện pháp luật: Đinh Xuân Phương
Địa chỉ: Tổ dân phố 9, Thị trấn NT Trần Phú, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN THỊ TRẤN NÔNG TRƯỜNG TRẦN PHÚ

Mã số thuế: 5200249508 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Ngân
Địa chỉ: Khu trung tâm, Thị trấn NT Trần Phú, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN VĂN CHẤN

Mã số thuế: 5200272151 - Đại diện pháp luật: Lò Thị Thuận
Địa chỉ: Thị trấn nông trường Trần Phú, Thị trấn NT Trần Phú, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

TRƯỜNG PHỔ THÔNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THỊ TRẤN NÔNG TRƯỜNG TRẦN PHÚ

Mã số thuế: 5200277921 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Minh
Địa chỉ: Khu trung tâm thị trấn nông trường Trần Phú, Thị trấn NT Trần Phú, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐỨC HOÀ

Mã số thuế: 5200281942 - Đại diện pháp luật: Đoàn Đức Hoà
Địa chỉ: Khu nhà máy, Thị trấn NT Trần Phú, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MINH PHƯƠNG

Mã số thuế: 5200295092 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trường Sơn
Địa chỉ: Khu 9, Thị trấn NT Trần Phú, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TUẤN THUỶ

Mã số thuế: 5200475056 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hộ
Địa chỉ: Khu 1B, Thị trấn NT Trần Phú, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

TRƯỜNG MẦM NON TRẦN PHÚ

Mã số thuế: 5200493104 - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Yên
Địa chỉ: Khu Trung Tâm - TTNT Trần Phú, Thị trấn NT Trần Phú, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN PHÚ

Mã số thuế: 5200503218 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Luyến
Địa chỉ: Khu Trung Tâm - TTNT Trần Phú, Thị trấn NT Trần Phú, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRỌNG NGHĨA VĂN CHẤN

Mã số thuế: 5200795112 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Nghĩa
Địa chỉ: Khu 10A, Thị trấn NT Trần Phú, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TỔNG HỢP TRẦN PHÚ

Mã số thuế: 5200796243 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Huê
Địa chỉ: Tổ dân phố 3, Thị trấn NT Trần Phú, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon