Doanh nghiệp tại Xã An Lương, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái

UBND XÃ AN LƯƠNG

Mã số thuế: 5200174877 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã An lương, Xã An Lương, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

TRƯỜNG TIỂU HỌC AN LƯƠNG

Mã số thuế: 5200441018 - Đại diện pháp luật: Hà Văn Tý
Địa chỉ: Thôn: Mản I - Xã: An Lương, Xã An Lương, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

TRƯỜNG MẦM NON AN LƯƠNG

Mã số thuế: 5200443840 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hoài
Địa chỉ: Thôn: Mảm I - xã: An lương, Xã An Lương, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

CÔNG TY CP THUỶ ĐIỆN VĂN CHẤN

Mã số thuế: 5200471580 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã An Lương - Huyện Văn Chấn - Yên Bái, Xã An Lương, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DTBT THCS AN LƯƠNG

Mã số thuế: 5200516376 - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Lập
Địa chỉ: Thôn Mảm 1, Xã An Lương, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

ĐỘI THUẾ VÙNG TRONG - XÃ AN LƯƠNG

Mã số thuế: 5200791245 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã An Lương - Huyện Văn Chấn - Yên Bái, xã An Lương, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

XÃ AN LƯƠNG

Mã số thuế: 5200825688 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã An Lương, Xã An Lương, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TÌNH THƠM

Mã số thuế: 5200901681 - Đại diện pháp luật: Trương Văn Tình
Địa chỉ: Bản Khe Quéo, Xã An Lương, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

HỢP TÁC XÃ TIẾN HÀ AN LƯƠNG

Mã số thuế: 5200901868 - Đại diện pháp luật: Nông Đức Tiến
Địa chỉ: Thôn Mảm 1, Xã An Lương, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon