Doanh nghiệp tại Xã Bình Thuận, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY TNHH NIÊN GIA KHÁNH

Mã số thuế: 5200922811 - Đại diện pháp luật: Quàng Văn Bướng
Địa chỉ: Thôn Trung Tâm, Xã Bình Thuận, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái

DNTN OANH HẢI BÌNH THUẬN

Mã số thuế: 5200922378 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Oanh
Địa chỉ: Thôn Rẹ 2, Xã Bình Thuận, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY TNHH NIÊN KHÁNH LUÂN

Mã số thuế: 5200922346 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Niên
Địa chỉ: Thôn Rẹ 2, Xã Bình Thuận, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐỨC PHÚC - VĂN CHẤN

Mã số thuế: 5200807897 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Thoa
Địa chỉ: Thôn Đồng Chằm, Xã Bình Thuận, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG CHANG

Mã số thuế: 5200919713 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Chang
Địa chỉ: Thôn Quăn 4, Xã Bình Thuận, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái

UBND XÃ BÌNH THUẬN

Mã số thuế: 5200174806 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Bình thuận, Xã Bình Thuận, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHÈ BÌNH THUẬN

Mã số thuế: 5200217626 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Khâm
Địa chỉ: Thôn Trung Tâm, Xã Bình Thuận, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TỔNG HỢP KIẾN THUẬN

Mã số thuế: 5200225828 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Lừng
Địa chỉ: Thôn Rịa II, Xã Bình Thuận, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

HỢP TÁC XÃ NAM ANH

Mã số thuế: 5200261600 - Đại diện pháp luật: Hoàng Đình Nam
Địa chỉ: Thôn Quăn II, Xã Bình Thuận, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU ĐẮC THIÊN

Mã số thuế: 5200276156 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Đắc
Địa chỉ: Khu trung tâm, Xã Bình Thuận, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH THUẬN

Mã số thuế: 5200317236 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Giám
Địa chỉ: xã Bình Thuận, Xã Bình Thuận, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

TRƯỜNG MẦM NON BÌNH THUẬN

Mã số thuế: 5200442815 - Đại diện pháp luật: Lưu Thị Hoàng Thiên
Địa chỉ: Thôn: Trung tâm - xã: Bình thuận, Xã Bình Thuận, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ BÌNH THUẬN

Mã số thuế: 5200446760 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Khiển
Địa chỉ: Thôn: Trung tâm - xã: Bình thuận, Xã Bình Thuận, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHẾ BIẾN CHÈ NAM BÌNH

Mã số thuế: 5200491795 - Đại diện pháp luật: Vũ Nhậm Thú
Địa chỉ: Thôn Đồng Hòa, Xã Bình Thuận, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

ĐỘI THUẾ VÙNG NGOÀI - XÃ BÌNH THUẬN

Mã số thuế: 5200791414 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Bình thuận - Huyện Văn Chấn - Yên Bái, xã Bình thuận, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHUYỀN BÍCH

Mã số thuế: 5200807872 - Đại diện pháp luật: Hoàng Đình Chuyền
Địa chỉ: Thôn Rẹ 2, Xã Bình Thuận, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐỨC PHÚC - VĂN CHẤN

Mã số thuế: 5200807891 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Thoa
Địa chỉ: Thôn Đồng Chằm, Xã Bình Thuận, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DU MÂY

Mã số thuế: 5200815168 - Đại diện pháp luật: Hoàng Đình Du
Địa chỉ: Thôn Rẹ 1, Xã Bình Thuận, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

XÃ BÌNH THUẬN

Mã số thuế: 5200825818 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Bình Thuân, Xã Bình Thuận, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GỖ ĐỨC NGẦN

Mã số thuế: 5200827935 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Khang Đức
Địa chỉ: Thôn Rịa 1, Xã Bình Thuận, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon