Doanh nghiệp tại Xã Chấn Thịnh, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY TNHH MAY NGỌC LỢI

Mã số thuế: 5200930756 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Khải
Địa chỉ: Thôn Chùa, Xã Chấn Thịnh, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY TNHH BÌNH AN VĂN CHẤN

Mã số thuế: 5200929782 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Lực
Địa chỉ: Thôn Kiến Thịnh 1, Xã Chấn Thịnh, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI MẠNH CƯỜNG

Mã số thuế: 5200923163 - Đại diện pháp luật: Đặng Ngọc Cường
Địa chỉ: Thôn Vũ Thịnh, Xã Chấn Thịnh, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHOÁNG SẢN HOÀNG GIA

Mã số thuế: 5200921550 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Giáp
Địa chỉ: Thôn Kiến Thịnh 2, Xã Chấn Thịnh, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái

DNTN ĐẠI AN VĂN CHẤN

Mã số thuế: 5200919174 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Đào
Địa chỉ: Thôn Kiến Thịnh 1, Xã Chấn Thịnh, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ CHẤN THỊNH

Mã số thuế: 5200152390 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Chấn thịnh, Xã Chấn Thịnh, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

QUÍ TÍN DỤNG NHÂN DÂN XÃ CHẤN THỊNH

Mã số thuế: 5200208283 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Tuyền
Địa chỉ: Thôn Chùa, Xã Chấn Thịnh, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

DOANH NGHIỆP TN CHẾ BIẾN VÀ KINH DOANH CHÈ TUẤN ĐIỆP

Mã số thuế: 5200211825 - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Điệp
Địa chỉ: Thôn Chùa, Xã Chấn Thịnh, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NAM HẢI

Mã số thuế: 5200215266 - Đại diện pháp luật: Đào Đăng Nam
Địa chỉ: Thôn Vũ Thịnh, Xã Chấn Thịnh, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU THANH BÌNH

Mã số thuế: 5200217111 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Véc
Địa chỉ: Thôn Chùa, Xã Chấn Thịnh, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ CHẤN THỊNH

Mã số thuế: 5200261826 - Đại diện pháp luật: Vũ Xuân Rỵ
Địa chỉ: Thôn Chùa, Xã Chấn Thịnh, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

TRƯỜNG THCS CHẤN THỊNH

Mã số thuế: 5200273973 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Tịnh
Địa chỉ: Thôn Chùa, xã Chấn Thịnh, Xã Chấn Thịnh, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOA HỒNG

Mã số thuế: 5200275064 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Công
Địa chỉ: Thôn Bồ, Xã Chấn Thịnh, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

TRƯỜNG TIỂU HỌC CHẤN THỊNH

Mã số thuế: 5200310008 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Tài
Địa chỉ: xã Chấn Thịnh, Xã Chấn Thịnh, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

TRƯỜNG MẦM NON CHẤN THỊNH

Mã số thuế: 5200440293 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ánh
Địa chỉ: Xã: Chấn thịnh, Xã Chấn Thịnh, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

ĐỘI THUẾ VÙNG NGOÀI - XÃ CHẤN THỊNH

Mã số thuế: 5200791407 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Chấn Thịnh - Huyện Văn Chấn - Yên Bái, xã Chấn Thịnh, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

CÔNG TY TNHH VIỆT ANH VĂN CHẤN

Mã số thuế: 5200796324 - Đại diện pháp luật: Đặng Ngọc Việt
Địa chỉ: Thôn Vũ Thịnh, Xã Chấn Thịnh, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOAN BÁI

Mã số thuế: 5200813971 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hoan
Địa chỉ: Thôn Lạn, Xã Chấn Thịnh, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

CÔNG TY TNHH ĐẶNG HỒNG NGỌC

Mã số thuế: 5200818271 - Đại diện pháp luật: Đặng Ngọc Tứ
Địa chỉ: Thôn Vũ Thịnh, Xã Chấn Thịnh, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGHĨA DƯƠNG - VĂN CHẤN

Mã số thuế: 5200821891 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Nghĩa
Địa chỉ: Thôn Chùa Một, Xã Chấn Thịnh, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon