Doanh nghiệp tại Xã Đại Lịch, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY TNHH HOÀNG LUYỆN

Mã số thuế: 5200931767 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Thục Anh
Địa chỉ: Thôn Khe Mơ, Xã Đại Lịch, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái

DNTN HÙNG HOA YB

Mã số thuế: 5200916889 - Đại diện pháp luật: HOÀNG MẠNH HÙNG
Địa chỉ: Thôn Khe Đồng, Xã Đại Lịch, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ ĐẠI LỊCH

Mã số thuế: 5200152418 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Đại lịch, Xã Đại Lịch, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TỔNG HỢP KHE MƠ

Mã số thuế: 5200216943 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Chức
Địa chỉ: Đội 12, Xã Đại Lịch, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VIỆT TRUNG

Mã số thuế: 5200217658 - Đại diện pháp luật: Trần Kiên Trung
Địa chỉ: Xã Đại lịch, Xã Đại Lịch, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP DỊCH VỤ ĐẠI HƯNG

Mã số thuế: 5200242735 - Đại diện pháp luật: Trần Đăng Dung
Địa chỉ: Thôn 10, Xã Đại Lịch, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HOÀNG VĂN THỌ

Mã số thuế: 5200273645 - Đại diện pháp luật: Trần Minh Tế
Địa chỉ: xã Đại Lịch, Xã Đại Lịch, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG VĂN THỌ

Mã số thuế: 5200316472 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Thu Hằng
Địa chỉ: Thôn 14, xã Đại Lịch, Xã Đại Lịch, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

TRƯỜNG MẦM NON HOÀNG VĂN THỌ

Mã số thuế: 5200442808 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Thuý
Địa chỉ: Thôn 4 - Xã: Đại lịch, Xã Đại Lịch, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HẢI YẾN

Mã số thuế: 5200551564 - Đại diện pháp luật: Hà Văn Đường
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Đại Lịch, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

ĐỘI THUẾ VÙNG NGOÀI - XÃ ĐẠI LỊCH

Mã số thuế: 5200791365 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Đại Lịch - Huyện Văn Chấn - Yên Bái, xã Đại Lịch, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

XÃ ĐẠI LỊCH - VÃNG LAI

Mã số thuế: 5200825864 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Đại Lịch, Xã Đại Lịch, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BÌNH LAM - VĂN CHẤN

Mã số thuế: 5200867705 - Đại diện pháp luật: Lương Thị Lam
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Đại Lịch, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS HOÀNG VĂN THỌ

Mã số thuế: 5200871532 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Hoằng
Địa chỉ: Thôn 14, Xã Đại Lịch, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SỬ DUYẾN

Mã số thuế: 5200882076 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Duyến
Địa chỉ: Thôn 14, Xã Đại Lịch, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

CÔNG TY TNHH LINH THUẬN VĂN CHẤN

Mã số thuế: 5200882830 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Dùng
Địa chỉ: Thôn 9 Kè, Xã Đại Lịch, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

CÔNG TY TNHH CHÈ AN VIỆT

Mã số thuế: 5200887589 - Đại diện pháp luật: Lưu Xuân Quang
Địa chỉ: Thôn 11, Xã Đại Lịch, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DƯƠNG BÁCH - VĂN CHẤN

Mã số thuế: 5200889177 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Kim Thùy
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Đại Lịch, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon