Doanh nghiệp tại Xã Nghĩa Tâm, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái

DNTN VŨ VĂN HỒNG

Mã số thuế: 5200922272 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Hồng
Địa chỉ: Thôn Nghĩa Lập Cọ, Xã Nghĩa Tâm, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ NGHĨA TÂM

Mã số thuế: 5200152400 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Nghĩa tâm, Xã Nghĩa Tâm, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRƯỜNG THOAN

Mã số thuế: 5200217087 - Đại diện pháp luật: Phạm Đình Trường
Địa chỉ: Thôn 11B, Xã Nghĩa Tâm, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TỔNG HỢP THÔN 5 XÃ NGHĨA TÂM

Mã số thuế: 5200229205 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Bình
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Nghĩa Tâm, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHÈ THANH TÂM

Mã số thuế: 5200230426 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 11, Xã Nghĩa Tâm, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIẾU HOÀ

Mã số thuế: 5200283308 - Đại diện pháp luật: Trịnh Duy Tiến
Địa chỉ: Thôn 10, Xã Nghĩa Tâm, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGHĨA TÂM

Mã số thuế: 5200287479 - Đại diện pháp luật: Vũ Quang Vỹ
Địa chỉ: Thôn 8, xã Nghĩa Tâm, Xã Nghĩa Tâm, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TỔNG HỢP TIẾN TÙNG

Mã số thuế: 5200293810 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Thái
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Nghĩa Tâm, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THIÊN THANH

Mã số thuế: 5200295800 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thanh
Địa chỉ: Thôn 12, Xã Nghĩa Tâm, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

HTX SẢN XUẤT CHẾ BIẾN CHÈ ĐEN ÁNH HÓA

Mã số thuế: 5200347449 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hoá
Địa chỉ: Thôn 13, Xã Nghĩa Tâm, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

HỢP TÁC XÃ ĐỒNG TÂM

Mã số thuế: 5200417488 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Nghị
Địa chỉ: Thôn 14, Xã Nghĩa Tâm, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGHĨA TÂM B

Mã số thuế: 5200452690 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Linh
Địa chỉ: Xã: Nghĩa tâm, Xã Nghĩa Tâm, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHÈ HIỀN TỪ

Mã số thuế: 5200453849 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sơn
Địa chỉ: Thôn 12, Xã Nghĩa Tâm, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

TRƯỜNG MẦM NON NGHĨA TÂM

Mã số thuế: 5200454747 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Quy
Địa chỉ: Xã: Nghĩa tâm, Xã Nghĩa Tâm, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TỔNG HỢP DUYÊN ĐỒNG

Mã số thuế: 5200462850 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Linh
Địa chỉ: Thôn 8b, Xã Nghĩa Tâm, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TÁM HOA

Mã số thuế: 5200492502 - Đại diện pháp luật: Đinh Bá Tám
Địa chỉ: Thôn 11b, Xã Nghĩa Tâm, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGHĨA TÂM A

Mã số thuế: 5200526769 - Đại diện pháp luật: Lại Văn Đức
Địa chỉ: Thôn 4B, Xã Nghĩa Tâm, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG THÂN

Mã số thuế: 5200531800 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thủy
Địa chỉ: thôn 12, Xã Nghĩa Tâm, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG TUÂN NGHĨA TÂM

Mã số thuế: 5200647361 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Tài
Địa chỉ: Thôn 13, Xã Nghĩa Tâm, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THANH THANH THỦY YÊN BÁI

Mã số thuế: 5200682503 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đội
Địa chỉ: Thôn 12, Xã Nghĩa Tâm, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon