Doanh nghiệp tại Xã Phúc Sơn, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái

UBND XÃ PHÚC SƠN

Mã số thuế: 5200152224 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phúc sơn, Xã Phúc Sơn, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚC SƠN

Mã số thuế: 5200302751 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Nga
Địa chỉ: xã Phúc Sơn, Xã Phúc Sơn, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

TRƯỜNG MẦM NON PHÚC SƠN

Mã số thuế: 5200442798 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Lĩnh
Địa chỉ: Bản Lụ I - Xã: Phúc Sơn, Xã Phúc Sơn, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ PHÚC SƠN

Mã số thuế: 5200443671 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thuý
Địa chỉ: Bản Lụ I - xã: Phúc sơn, Xã Phúc Sơn, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

ĐỘI THUẾ VÙNG TRONG - XÃ PHÚC SƠN

Mã số thuế: 5200791358 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Phúc Sơn - Huyện Văn Chấn - Yên Bái, xã Phúc Sơn, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

CÔNG TY CỔ PHẦN NOONG PHAI

Mã số thuế: 5200809492 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Quân
Địa chỉ: Km9, Xã Phúc Sơn, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

XÃ PHÚC SƠN - VÃNG LAI

Mã số thuế: 5200825617 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Phúc Sơn, Xã Phúc Sơn, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

CÔNG TY CỔ PHẦN NOONG PHAI

Mã số thuế: 5200894258 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Quân
Địa chỉ: Km9, Xã Phúc Sơn, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VẬT LIỆU XÂY DỰNG TÚ HẠNH

Mã số thuế: 5200901522 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Tú
Địa chỉ: Thôn Bản Thón, Xã Phúc Sơn, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon