Doanh nghiệp tại Xã Sơn Lương, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG LINH NGHĨA LỘ

Mã số thuế: 5200929510 - Đại diện pháp luật: Đỗ Mạnh Tuấn
Địa chỉ: Thôn Bản Dõng, Xã Sơn Lương, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY TNHH ĐỈNH THÀNH VĂN CHẤN

Mã số thuế: 5200924657 - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Đỉnh
Địa chỉ: Thôn Bản Xẻ, Xã Sơn Lương, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái

UBND XÃ SƠN LƯƠNG

Mã số thuế: 5200152351 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Sơn lương, Xã Sơn Lương, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TIỂU HỌC SƠN LƯƠNG

Mã số thuế: 5200446369 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Phượng
Địa chỉ: Bản Lầm, Xã Sơn Lương, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HOÀI NAM

Mã số thuế: 5200490054 - Đại diện pháp luật: Lương Anh Viên
Địa chỉ: Thôn Bản Dõng, Xã Sơn Lương, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

TRƯỜNG MẦM NON SƠN LƯƠNG

Mã số thuế: 5200608549 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Bích Hường
Địa chỉ: xã Sơn Lương - Huyện Văn Chấn - Yên Bái, xã Sơn Lương, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

ĐỘI THUẾ VÙNG TRONG - XÃ SƠN LƯƠNG

Mã số thuế: 5200791284 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Sơn Lương - Huyện Văn Chấn - Yên Bái, xã Sơn Lương, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

XÃ SƠN LƯƠNG

Mã số thuế: 5200825670 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Sơn Lương, Xã Sơn Lương, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

TRƯỜNG MẦM NON SƠN LƯƠNG

Mã số thuế: 5200881724 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Bích Hường
Địa chỉ: Bản Nà La, Xã Sơn Lương, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

HỢP TÁC XÃ TƠ TẰM SƠN LƯƠNG

Mã số thuế: 5200906633 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu
Địa chỉ: Thôn Tành Hanh, Xã Sơn Lương, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon