Doanh nghiệp tại Xã Sùng Đô, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái

UBND XÃ SÙNG ĐÔ

Mã số thuế: 5200174838 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Sùng đô, Xã Sùng Đô, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

TRƯỜNG MẦM NON SÙNG ĐÔ

Mã số thuế: 5200443865 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Huyền Trang
Địa chỉ: Nà Nọi, Xã Sùng Đô, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRƯNG HỌC CƠ SỞ SÙNG ĐÔ

Mã số thuế: 5200447411 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Quý
Địa chỉ: Thôn: Nà nọi - xã: Sùng đô, Xã Sùng Đô, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

ĐỘI THUẾ VÙNG TRONG - XÃ SÙNG ĐÔ

Mã số thuế: 5200791439 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Sùng Đô - Huyện Văn Chấn - Yên Bái, xã Sùng Đô, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

XÃ SÙNG ĐÔ

Mã số thuế: 5200825624 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Sùng Đô, Xã Sùng Đô, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SÀI LƯƠNG

Mã số thuế: 5200897298 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Thương
Địa chỉ: Thôn Ngã Ba, Xã Sùng Đô, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ TÂY BẮC

Mã số thuế: 5200900102 - Đại diện pháp luật: Vàng A Câu
Địa chỉ: Thôn Ngã Ba, Xã Sùng Đô, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

HỢP TÁC XÃ CHÈ SÙNG ĐÔ

Mã số thuế: 5200901427 - Đại diện pháp luật: Phạm Vũ Khánh
Địa chỉ: Thôn Giàng Pằng, Xã Sùng Đô, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon