Doanh nghiệp tại Xã Suối Giàng, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ HẠ TẦNG NÔNG NGHIỆP NGHĨA ANH SUỐI GIÀNG

Mã số thuế: 5200930837 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Sơn; Lê Đức Anh
Địa chỉ: Thôn Pang Cáng, Xã Suối Giàng, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY TNHH THẾ ANH YÊN BÁI

Mã số thuế: 5200929951 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Anh
Địa chỉ: Thôn Giàng B, Xã Suối Giàng, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & SẢN XUẤT VIỆT SƠN

Mã số thuế: 5200927288 - Đại diện pháp luật: Đặng Thái Sơn
Địa chỉ: Thôn Bản Mới, Xã Suối Giàng, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY TNHH THIÊN LONG SUỐI GIÀNG

Mã số thuế: 5200925812 - Đại diện pháp luật: ĐẶNG VĂN TUẤN
Địa chỉ: Thôn Bản Mới, Xã Suối Giàng, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH SUỐI GIÀNG

Mã số thuế: 5200920620 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN VĂN THẠCH
Địa chỉ: Thôn Giàng B, Xã Suối Giàng, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái

UBND XÃ SUỐI GIÀNG

Mã số thuế: 5200174813 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Suối giàng, Xã Suối Giàng, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

HỢP TÁC XÃ SUỐI GIÀNG

Mã số thuế: 5200275184 - Đại diện pháp luật: Lâm Thị Kim Thoa
Địa chỉ: Thôn Giàng B, Xã Suối Giàng, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

TRƯỜNG MẦM NON SUỐI GIÀNG

Mã số thuế: 5200437565 - Đại diện pháp luật: Lại Thị Hiền
Địa chỉ: Thôn: Pang cáng - xã: Suối giàng, Xã Suối Giàng, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ SUỐI GIÀNG

Mã số thuế: 5200442861 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Hiền
Địa chỉ: Thôn Giàng B, Xã Suối Giàng, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

TRƯỜNG TIỂU HỌC SUỐI GIÀNG

Mã số thuế: 5200446418 - Đại diện pháp luật: Trần Thanh Sơn
Địa chỉ: Thôn Giàng B, Xã Suối Giàng, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

ĐỘI THUẾ VÙNG TRONG - XÃ SUỐI GIÀNG

Mã số thuế: 5200791301 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Suối Giàng - Huyện Văn Chấn - Yên Bái, xã Suối Giàng, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI ECOFOODS

Mã số thuế: 5200812142 - Đại diện pháp luật: Trần Quốc Hưng
Địa chỉ: Thôn Giàng A, Xã Suối Giàng, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

HỢP TÁC XÃ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM BẢN ĐỊA SUỐI GIÀNG

Mã số thuế: 5200815263 - Đại diện pháp luật: Giàng A Súa
Địa chỉ: Thôn Giàng B, Xã Suối Giàng, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

XÃ SUỐI GIÀNG

Mã số thuế: 5200825712 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Suối Giàng, Xã Suối Giàng, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SUỐI GIÀNG

Mã số thuế: 5200832163 - Đại diện pháp luật: Vũ Quang Đoàn
Địa chỉ: Thôn Giàng B, Xã Suối Giàng, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DTBT TIỂU HỌC VÀ THCS SUỐI GIÀNG

Mã số thuế: 5200872448 - Đại diện pháp luật: Hà Việt Thành
Địa chỉ: Giàng B, Xã Suối Giàng, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ SAN TUYẾT

Mã số thuế: 5200887405 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Nam
Địa chỉ: Thôn Giàng B, Xã Suối Giàng, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ ĐẶC SẢN SUỐI GIÀNG

Mã số thuế: 5200887412 - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Thu Hường
Địa chỉ: Thôn Giàng B, Xã Suối Giàng, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT CHÈ HỮU CƠ SUỐI GIÀNG

Mã số thuế: 5200888938 - Đại diện pháp luật: Hoàng Tuân
Địa chỉ: Thôn Giàng B, Xã Suối Giàng, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

HỢP TÁC XÃ DU LỊCH SUỐI GIÀNG

Mã số thuế: 5200891514 - Đại diện pháp luật: Sổng Thị Lan
Địa chỉ: Thôn Bản Mới, Xã Suối Giàng, Huyện Văn Chấn, Yên Bái

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon