Doanh nghiệp tại Xã Hoàng Thắng, Huyện Văn Yên, Tỉnh Yên Bái

UỶ BAN NHÂN XÃ HOÀNG THẮNG

Mã số thuế: 5200149260 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Cửa Ngòi, Xã Hoàng Thắng, Huyện Văn Yên, Yên Bái

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TỔNG HỢP HOÀNG THẮNG

Mã số thuế: 5200191664 - Đại diện pháp luật: Mai Xuân Hiếu
Địa chỉ: Thôn Cửa ngòi, Xã Hoàng thắng, Huyện Văn Yên, Yên Bái

CÔNG TY TNHH LỤC NAM HƯNG

Mã số thuế: 5200660958 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sỹ
Địa chỉ: Thôn Quyết Tiến, Xã Hoàng Thắng, Huyện Văn Yên, Yên Bái

TRƯỜNG MẦM NON HOÀNG THẮNG

Mã số thuế: 5200758209 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Nga
Địa chỉ: Thôn Cửa Ngòi, Xã Hoàng Thắng, Huyện Văn Yên, Yên Bái

CÔNG TY CỔ PHẦN JUNMA YÊN BÁI

Mã số thuế: 5200847882 - Đại diện pháp luật: Diêm Thị Luyến
Địa chỉ: Thôn Mỏ Than, Xã Hoàng Thắng, Huyện Văn Yên, Yên Bái

TRƯỜNG T.H VÀ T.H.C.S HOÀNG THẮNG

Mã số thuế: 5200870313 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Hạnh
Địa chỉ: Thôn Cửa Ngòi, Xã Hoàng Thắng, Huyện Văn Yên, Yên Bái

TRƯỜNG MẦM NON HOÀNG THẮNG

Mã số thuế: 5200882816 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Nga
Địa chỉ: Thôn Cửa Ngòi, Xã Hoàng Thắng, Huyện Văn Yên, Yên Bái

HỢP TÁC XÃ DÂU TẰM HOÀNG THẮNG

Mã số thuế: 5200905125 - Đại diện pháp luật: Mai Thị Hạnh
Địa chỉ: Thôn Quyết Hùng, Xã Hoàng Thắng, Huyện Văn Yên, Yên Bái

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon