Doanh nghiệp tại Xã Lâm Giang, Huyện Văn Yên, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY TNHH CÔNG TY TNHH ONE CITRUS

Mã số thuế: 5200929366 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Linh
Địa chỉ: Thôn Bãi Khay, Xã Lâm Giang, Huyện Văn Yên, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY TNHH XD THƯƠNG MẠI PHÁT HUY

Mã số thuế: 5200921416 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Huy
Địa chỉ: Thôn Hợp Lâm, Xã Lâm Giang, Huyện Văn Yên, Tỉnh Yên Bái

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ LÂM GIANG

Mã số thuế: 5200149140 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Lâm Giang - Huyện Văn Yên - Yên Bái, Xã Lâm Giang, Huyện Văn Yên, Yên Bái

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN XÃ LÂM GIANG

Mã số thuế: 5200151037 - Đại diện pháp luật: Trịnh Đức Nhân
Địa chỉ: Xã Lâm giang - Huyện Văn Yên - Yên Bái, Xã Lâm giang, Huyện Văn Yên, Yên Bái

TRƯỜNG MẦM NON LÂM GIANG

Mã số thuế: 5200221125 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Loan
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Lâm giang, Huyện Văn Yên, Yên Bái

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU TRƯỜNG AN

Mã số thuế: 5200291919 - Đại diện pháp luật: Ngọc Văn Trường
Địa chỉ: thôn 6, Xã Lâm Giang, Huyện Văn Yên, Yên Bái

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 LÂM GIANG

Mã số thuế: 5200670579 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bích Loan
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Lâm Giang, Huyện Văn Yên, Yên Bái

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐĂNG THỦY YÊN BÁI

Mã số thuế: 5200754557 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đăng
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Lâm Giang, Huyện Văn Yên, Yên Bái

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÂM GIANG

Mã số thuế: 5200871035 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bích Loan
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Lâm Giang, Huyện Văn Yên, Yên Bái

CÔNG TY TNHH HOÀNG THIÊN VĂN YÊN

Mã số thuế: 5200877076 - Đại diện pháp luật: Phạm Hải Linh
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Lâm Giang, Huyện Văn Yên, Yên Bái

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ LÂM GIANG

Mã số thuế: 5200892268 - Đại diện pháp luật: Lương Vĩnh Lộc
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Lâm Giang, Huyện Văn Yên, Yên Bái

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon