Doanh nghiệp tại Xã Lang Thíp, Huyện Văn Yên, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ GBEECENTER

Mã số thuế: 5200928274 - Đại diện pháp luật: Lê Xuân Quyết
Địa chỉ: Thôn Nghĩa Dũng, Xã Lang Thíp, Huyện Văn Yên, Tỉnh Yên Bái

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ LANG THÍP

Mã số thuế: 5200149038 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Lang Thíp - Huyện Văn Yên - Yên Bái, Xã Lang Thíp, Huyện Văn Yên, Yên Bái

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TỔNG HỢP QUYẾT THẮNG

Mã số thuế: 5200388406 - Đại diện pháp luật: Lê Xuân Thắng
Địa chỉ: Thôn Liên Kết, Xã Lang Thíp, Huyện Văn Yên, Yên Bái

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DƯƠNG HẢI - LANG THÍP

Mã số thuế: 5200623321 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Dương
Địa chỉ: Thôn Liên Kết, Xã Lang Thíp, Huyện Văn Yên, Yên Bái

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TRUNG HỌC CƠ SỞ LANG THÍP

Mã số thuế: 5200817768 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng Châu
Địa chỉ: Thôn Liên Kết, Xã Lang Thíp, Huyện Văn Yên, Yên Bái

CÔNG TY TNHH NÔNG LÂM SẢN KIM HỒNG

Mã số thuế: 5200822045 - Đại diện pháp luật: Lại Thị Hồng
Địa chỉ: Thôn Hạnh Phúc, Xã Lang Thíp, Huyện Văn Yên, Yên Bái

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHƯƠNG HUY VĂN YÊN

Mã số thuế: 5200829241 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Oánh
Địa chỉ: Thôn Liên Kết, Xã Lang Thíp, Huyện Văn Yên, Yên Bái

TRƯỜNG TIỂU HỌC LANG THÍP

Mã số thuế: 5200872208 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Bá Dũng
Địa chỉ: Thôn Nghĩa Dũng, Xã Lang Thíp, Huyện Văn Yên, Yên Bái

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon