Doanh nghiệp tại Xã Phong Dụ Thượng, Huyện Văn Yên, Tỉnh Yên Bái

UỶ BAN NHAN DÂN XÃ PHONG DỤ THƯỢNG

Mã số thuế: 5200155793 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Phong dự thượng, Huyện Văn Yên, Yên Bái

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG SÔNG HỒNG

Mã số thuế: 5200263975 - Đại diện pháp luật: Lê Mạnh Thắng
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Phong Dụ Thượng, Huyện Văn Yên, Yên Bái

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ THCS PHONG DỤ THƯỢNG

Mã số thuế: 5200463269 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Phong Dụ Thượng, Huyện Văn Yên, Yên Bái

TRƯỜNG MẦM NON PHONG DỤ THƯỢNG

Mã số thuế: 5200468683 - Đại diện pháp luật: Lương Thị Minh
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Phong Dụ Thượng, Huyện Văn Yên, Yên Bái

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHONG DỤ THƯỢNG

Mã số thuế: 5200468700 - Đại diện pháp luật: Nông Trung Thiên
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Phong Dụ Thượng, Huyện Văn Yên, Yên Bái

HỢP TÁC XÃ TRƯỜNG LINH

Mã số thuế: 5200664744 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Trường
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Phong Dụ Thượng, Huyện Văn Yên, Yên Bái

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TỔNG HỢP THƯỢNG SƠN

Mã số thuế: 5200816235 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Sáng
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Phong Dụ Thượng, Huyện Văn Yên, Yên Bái

CÔNG TY TNHH TMXD QUANG SÁNG

Mã số thuế: 5200899834 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Sáng
Địa chỉ: Thôn Làng Chạng, Xã Phong Dụ Thượng, Huyện Văn Yên, Yên Bái

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon