Doanh nghiệp tại Xã Viễn Sơn, Huyện Văn Yên, Tỉnh Yên Bái

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ VIỄN SƠN

Mã số thuế: 5200149214 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Cộng Lực, Xã Viễn Sơn, Huyện Văn Yên, Yên Bái

TRƯỜNG PHỔ THÔNG CƠ SỞ VIỄN SƠN

Mã số thuế: 5200149503 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Viễn Sơn - Huyện Văn Yên - Yên Bái, Xã Viễn Sơn, Huyện Văn Yên, Yên Bái

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NAM CƯỜNG

Mã số thuế: 5200492492 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Như Cường
Địa chỉ: Đội 3, thôn Khe Lợ, Xã Viễn Sơn, Huyện Văn Yên, Yên Bái

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN HMT

Mã số thuế: 5200806406 - Đại diện pháp luật: Mai Xuân Thìn
Địa chỉ: Thôn Đồng Bông, Xã Viễn Sơn, Huyện Văn Yên, Yên Bái

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG SẠCH SƠN HÀ

Mã số thuế: 5200822895 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Sơn
Địa chỉ: Thôn Đồng Sung, Xã Viễn Sơn, Huyện Văn Yên, Yên Bái

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT KINH DOANH TỔNG HỢP CQ

Mã số thuế: 5200866814 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Tráng
Địa chỉ: Thôn Khe Dứa, Xã Viễn Sơn, Huyện Văn Yên, Yên Bái

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ T.H.C.S VIỄN SƠN

Mã số thuế: 5200871490 - Đại diện pháp luật: Thạch Thị Sơn
Địa chỉ: Thôn Khe Dứa, Xã Viễn Sơn, Huyện Văn Yên, Yên Bái

TRƯỜNG MẦM NON VIỄN SƠN

Mã số thuế: 5200892194 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hợi Thuần
Địa chỉ: Thôn Khe Dứa, Xã Viễn Sơn, Huyện Văn Yên, Yên Bái

CÔNG TY TNHH MTV LƯƠNG GIA TRẦN

Mã số thuế: 5200893825 - Đại diện pháp luật: Trần Lưu
Địa chỉ: Thôn Khe Lợ, Xã Viễn Sơn, Huyện Văn Yên, Yên Bái

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT DƯỢC LIỆU VIỄN SƠN

Mã số thuế: 5200899601 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Hậu
Địa chỉ: Thôn Khe Qué, Xã Viễn Sơn, Huyện Văn Yên, Yên Bái

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon