Doanh nghiệp tại Xã Xuân Ái, Huyện Văn Yên, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY TNHH GIA VỊ QUẾ YÊN BÁI

Mã số thuế: 5200932993 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hiền
Địa chỉ: Thôn Trung Tâm, Xã Xuân Ái, Huyện Văn Yên, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY TNHH NGỌC KHÁNH VĂN YÊN

Mã số thuế: 5200930971 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Trang
Địa chỉ: Thôn Trung Tâm, Xã Xuân Ái, Huyện Văn Yên, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY TNHH NÔNG LÂM ĐẠI CÁT VƯỢNG

Mã số thuế: 5200930682 - Đại diện pháp luật: Vũ Viết Thu
Địa chỉ: Thôn Nghĩa Lạc, Xã Xuân Ái, Huyện Văn Yên, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ KTS MARIA KIM HOÀN GROUP

Mã số thuế: 5200930587 - Đại diện pháp luật: Lương Kim Hoàn
Địa chỉ: Thôn Ngòi Viễn, Xã Xuân Ái, Huyện Văn Yên, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY TNHH MTV LÂM SẢN YÊN BÁI

Mã số thuế: 5200929687 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nam
Địa chỉ: Thôn Nghĩa Lạc, Xã Xuân Ái, Huyện Văn Yên, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY TNHH MTV BẢO ANH PHÁT

Mã số thuế: 5200929574 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Thu
Địa chỉ: Thôn Quyết Hùng, Xã Xuân Ái, Huyện Văn Yên, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY TNHH QUẾ YÊN BÁI

Mã số thuế: 5200922297 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Anh Phương
Địa chỉ: Thôn Trung tâm, Xã Xuân Ái, Huyện Văn Yên, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY TNHH NÔNG LÂM SẢN DTN VĂN YÊN

Mã số thuế: 5200917924 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Vượng
Địa chỉ: Thôn Trung Tâm, Xã Xuân Ái, Huyện Văn Yên, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY TNHH GIA VI BAY

Mã số thuế: 5200918727 - Đại diện pháp luật: Phạm Thanh Tâm
Địa chỉ: Thôn Quyết Hùng, Xã Xuân Ái, Huyện Văn Yên, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY TNHH QUẾ HOÀI NAM VĂN YÊN

Mã số thuế: 5200918903 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hạnh
Địa chỉ: Thôn Quyết Hùng, Xã Xuân Ái, Huyện Văn Yên, Tỉnh Yên Bái

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ XUÂN ÁI

Mã số thuế: 5200149221 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Tân Tiến, Xã Xuân ái, Huyện Văn Yên, Yên Bái

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU TRẦN PHƯƠNG

Mã số thuế: 5200268109 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Phương
Địa chỉ: Thôn Tân Tiến 1, Xã Xuân ái, Huyện Văn Yên, Yên Bái

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LONG BÌNH QUYÊN

Mã số thuế: 5200509386 - Đại diện pháp luật: Tô Thái Bình
Địa chỉ: Thôn Chăn nuôi, Xã Xuân ái, Huyện Văn Yên, Yên Bái

CÔNG TY CỔ PHẦN YÊN XUÂN

Mã số thuế: 5200510688 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Thu
Địa chỉ: Thôn Bóng Bưởi, Xã Xuân ái, Huyện Văn Yên, Yên Bái

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KIM KHÔI TRƯỜNG

Mã số thuế: 5200772771 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Khôi
Địa chỉ: Thôn Công Nghiệp, Xã Xuân ái, Huyện Văn Yên, Yên Bái

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN HƯƠNG QUẾ

Mã số thuế: 5200802592 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Thúy
Địa chỉ: Thôn Bóng Bưởi, Xã Xuân ái, Huyện Văn Yên, Yên Bái

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NÔNG LÂM SẢN HUY HOÀNG

Mã số thuế: 5200811685 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hằng
Địa chỉ: Thôn Tân Tiến 2, Xã Xuân ái, Huyện Văn Yên, Yên Bái

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KHƯƠNG KIỆN

Mã số thuế: 5200820305 - Đại diện pháp luật: Vũ Duy Khương
Địa chỉ: Thôn Yên Viễn, Xã Xuân ái, Huyện Văn Yên, Yên Bái

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ T.H.C.S XUÂN ÁI

Mã số thuế: 5200870546 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Vân
Địa chỉ: Thôn Tân Tiến 1, Xã Xuân ái, Huyện Văn Yên, Yên Bái

CÔNG TY TNHH NGUYỄN ĐỨC NGỌC

Mã số thuế: 5200877301 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Ngọc
Địa chỉ: Thôn Tân Tiến 1, Xã Xuân ái, Huyện Văn Yên, Yên Bái

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon