Doanh nghiệp tại Xã Yên Thái, Huyện Văn Yên, Tỉnh Yên Bái

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ YÊN THÁI

Mã số thuế: 5200149165 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn II, Xã Yên Thái, Huyện Văn Yên, Yên Bái

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ YÊN THÁI

Mã số thuế: 5200149567 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn II, Xã Yên Thái, Huyện Văn Yên, Yên Bái

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ YÊN THÁI

Mã số thuế: 5200149704 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 2, xã Yên Thái, Huyện Văn Yên, Yên Bái

TRƯỜNG MẦM NON YÊN THÁI

Mã số thuế: 5200259231 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Vân Anh
Địa chỉ: Thôn Trung tâm, Xã Yên Thái, Huyện Văn Yên, Yên Bái

HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI - DỊCH VỤ TỔNG HỢP YÊN THÁI

Mã số thuế: 5200878030 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Vinh
Địa chỉ: Thôn Đồng Bát, Xã Yên Thái, Huyện Văn Yên, Yên Bái

HỢP TÁC XÃ DÂU TẰM YÊN THÁI

Mã số thuế: 5200901346 - Đại diện pháp luật: Nông Thị Thu
Địa chỉ: Thôn Trạng, Xã Yên Thái, Huyện Văn Yên, Yên Bái

HỢP TÁC XÃ XUÂN LAN

Mã số thuế: 5200909779 - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Xuân
Địa chỉ: Thôn Trung Tâm, Xã Yên Thái, Huyện Văn Yên, Yên Bái

TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN THÁI

Mã số thuế: 5200910439 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hoan
Địa chỉ: Thôn Trung Tâm, Xã Yên Thái, Huyện Văn Yên, Yên Bái

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ YÊN THÁI

Mã số thuế: 5200910502 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hương Giang
Địa chỉ: Thôn Quẽ Ngoài, Xã Yên Thái, Huyện Văn Yên, Yên Bái

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon