Doanh nghiệp tại Thị Trấn Thác Bà, Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THỦY ĐIỆN THÁC BÀ 2

Mã số thuế: 5200899087 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Chơn Hùng
Địa chỉ: Khu 8, Thị trấn Thác Bà, Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ TM MINH TUẤN

Mã số thuế: 5200915684 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN HỮU TIẾN
Địa chỉ: Tổ dân phố 4, Thị trấn Thác Bà, Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ PHẠM GIA YÊN BÁI

Mã số thuế: 5200917071 - Đại diện pháp luật: PHẠM HẢI VỊ
Địa chỉ: Tổ dân phố 4, Thị trấn Thác Bà, Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP THÁC BÀ TỈNH YÊN BÁI

Mã số thuế: 5200106228 - Đại diện pháp luật: Vương Quốc Đạt
Địa chỉ: Thị trấn Thác bà - Huyện Yên Bình - Yên Bái, Thị trấn Thác bà, Huyện Yên Bình, Yên Bái

UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN THÁC BÀ

Mã số thuế: 5200150869 - Đại diện pháp luật: Trần Kiên
Địa chỉ: Thị Trấn Thác Bà, Thị trấn Thác Bà, Huyện Yên Bình, Yên Bái

TRƯỜNG T.H.P.T THÁC BÀ H.YÊN BÌNH

Mã số thuế: 5200179843 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Thác bà - Huyện Yên Bình - Yên Bái, Thị trấn Thác bà, Huyện Yên Bình, Yên Bái

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU TÂN MAI

Mã số thuế: 5200147129 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Mai
Địa chỉ: Khu II, Thị trấn Thác Bà, Huyện Yên Bình, Yên Bái

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC BÀ

Mã số thuế: 5200240495 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quyền
Địa chỉ: Khu 8, Thị trấn Thác Bà, Huyện Yên Bình, Yên Bái

CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN YÊN BÁI

Mã số thuế: 5200281452 - Đại diện pháp luật: Trần Anh Tú
Địa chỉ: Khu 7, Thị trấn Thác Bà, Huyện Yên Bình, Yên Bái

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THỊ TRẤN THÁC BÀ

Mã số thuế: 5200378052 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Phương
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Thác Bà, Huyện Yên Bình, Yên Bái

TRƯỜNG MẦM NON THỊ TRẤN THÁC BÀ

Mã số thuế: 5200468771 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kiều Hòa
Địa chỉ: Khu 4 - Thị trấn Thác Bà, Thị trấn Thác Bà, Huyện Yên Bình, Yên Bái

ĐỘI THUẾ TT THÁC BÀ - THỊ TRẤN THÁC BÀ

Mã số thuế: 5200790530 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Thác Bà, Huyện Yên Bình, Yên Bái

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TỔNG HỢP TRƯỜNG THUẬN

Mã số thuế: 5200794863 - Đại diện pháp luật: Vũ Kiều Linh
Địa chỉ: Khu 4 - TT Thác Bà, Thị trấn Thác Bà, Huyện Yên Bình, Yên Bái

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP ĐỨC TUẤN

Mã số thuế: 5200796758 - Đại diện pháp luật: Phạm Đình Tuấn
Địa chỉ: Khu 1, Thị trấn Thác Bà, Huyện Yên Bình, Yên Bái

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT NAM HÀ

Mã số thuế: 5200820513 - Đại diện pháp luật: Trần Hoài Nam
Địa chỉ: Khu 6, Thị trấn Thác Bà, Huyện Yên Bình, Yên Bái

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THÁC BÀ

Mã số thuế: 5200844497 - Đại diện pháp luật: Lý Quốc Doanh
Địa chỉ: Khu phố 6, Thị trấn Thác Bà, Huyện Yên Bình, Yên Bái

CÔNG TY TNHH LƯƠNG NGỌC BÍCH

Mã số thuế: 5200863700 - Đại diện pháp luật: Lương Ngọc Bích
Địa chỉ: Khu I, Thị trấn Thác Bà, Huyện Yên Bình, Yên Bái

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI SƠN VIỆT NAM

Mã số thuế: 5200867060 - Đại diện pháp luật: Trần Bình Minh
Địa chỉ: Khu phố 6, Thị trấn Thác Bà, Huyện Yên Bình, Yên Bái

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ THỊ TRẤN THÁC BÀ

Mã số thuế: 5200868755 - Đại diện pháp luật: Trần Duy Hưng
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Thác Bà, Huyện Yên Bình, Yên Bái

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN YÊN BÌNH

Mã số thuế: 5200872712 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Chơn Hùng
Địa chỉ: Khu 1, Thị trấn Thác Bà, Huyện Yên Bình, Yên Bái

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon