Doanh nghiệp tại Xã Bạch Hà, Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ BẠCH HÀ

Mã số thuế: 5200160031 - Đại diện pháp luật: Lại Đức Hạnh
Địa chỉ: Thôn Hồ Sen, Xã Bạch Hà, Huyện Yên Bình, Yên Bái

TRƯỜNG THCS XÃ BẠCH HÀ

Mã số thuế: 5200468242 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Hồ Sen, Xã Bạch Hà, Huyện Yên Bình, Yên Bái

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ BẠCH HÀ

Mã số thuế: 5200468789 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Hồ Sen - Xã Bạch Hà, Xã Bạch Hà, Huyện Yên Bình, Yên Bái

TRƯỜNG MẦM NON XÃ BẠCH HÀ

Mã số thuế: 5200469077 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bích Hồng
Địa chỉ: Thôn Hồ Sen, Xã Bạch Hà, Huyện Yên Bình, Yên Bái

ĐỘI THUẾ TT THÁC BÀ - XÃ BẠCH HÀ

Mã số thuế: 5200790770 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bạch Hà, Xã Bạch Hà, Huyện Yên Bình, Yên Bái

VÃNG LAI - XÃ BẠCH HÀ

Mã số thuế: 5200824557 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Bạch Hà - Huyện Yên Bình - Yên Bái, Xã Bạch Hà, Huyện Yên Bình, Yên Bái

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ XÃ BẠCH HÀ

Mã số thuế: 5200869036 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tuyết
Địa chỉ: Thôn Hồ Sen, Xã Bạch Hà, Huyện Yên Bình, Yên Bái

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP BẠCH HÀ

Mã số thuế: 5200910767 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tuyến
Địa chỉ: Thôn Hồ Sen, Xã Bạch Hà, Huyện Yên Bình, Yên Bái

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon