Doanh nghiệp tại Xã Bảo Ái, Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ BẢO ÁI

Mã số thuế: 5200150883 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Sơn
Địa chỉ: Thôn Trung Tâm, xã Bảo ái, Huyện Yên Bình, Yên Bái

CÔNG TY TNHH CHÈ TRƯỜNG SINH

Mã số thuế: 5200218718 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Sinh
Địa chỉ: Thôn Ngòi bang, Xã Bảo ái, Huyện Yên Bình, Yên Bái

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN XÃ BẢO ÁI

Mã số thuế: 5200240488 - Đại diện pháp luật: Đường Văn Hoạt
Địa chỉ: Quĩ Tín dụng nhân dân xã Bảo ái, Xã Bảo ái, Huyện Yên Bình, Yên Bái

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HỐI THÀNH

Mã số thuế: 5200286316 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Sơn
Địa chỉ: Thôn Trung Tâm, Xã Bảo ái, Huyện Yên Bình, Yên Bái

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG LÂM

Mã số thuế: 5200330477 - Đại diện pháp luật: Lê Thế Quang
Địa chỉ: Km 26, đường quốc lộ 70, thôn Ngòi Bang, Xã Bảo ái, Huyện Yên Bình, Yên Bái

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ XÃ BẢO ÁI

Mã số thuế: 5200378013 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nha
Địa chỉ: Xã Bảo ái, Xã Bảo ái, Huyện Yên Bình, Yên Bái

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 XÃ BẢO ÁI

Mã số thuế: 5200468274 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Ngòi Khang, Xã Bảo ái, Huyện Yên Bình, Yên Bái

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 XÃ BẢO ÁI

Mã số thuế: 5200469038 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Ngòi Bang - Xã Bảo ái, Xã Bảo ái, Huyện Yên Bình, Yên Bái

TRƯỜNG MẦM NON XÃ BẢO ÁI

Mã số thuế: 5200473549 - Đại diện pháp luật: Phùng Thị Hải
Địa chỉ: Thôn Ngòi Khang, Xã Bảo ái, Huyện Yên Bình, Yên Bái

HỢP TÁC XÃ HOÀNG ANH

Mã số thuế: 5200763985 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Nam Phương
Địa chỉ: Thôn Ngòi Bang - Xã Bảo ái, Xã Bảo ái, Huyện Yên Bình, Yên Bái

ĐỘI THUẾ KHU VỰC CẢM ÂN - XÃ BẢO ÁI

Mã số thuế: 5200790499 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bảo ái, Xã Bảo ái, Huyện Yên Bình, Yên Bái

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SƠN HÀ HƯƠNG

Mã số thuế: 5200807713 - Đại diện pháp luật: Ngô Quang Tùng
Địa chỉ: Thôn Trung Tâm, Xã Bảo ái, Huyện Yên Bình, Yên Bái

HỢP TÁC XÃ BẢO NGỌC

Mã số thuế: 5200816570 - Đại diện pháp luật: Nghiêm Văn Thật
Địa chỉ: Thôn Ngòi Khang, Xã Bảo ái, Huyện Yên Bình, Yên Bái

VÃNG LAI - XÃ BẢO ÁI

Mã số thuế: 5200824444 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Bảo ái - Huyện Yên Bình - Yên Bái, Xã Bảo ái, Huyện Yên Bình, Yên Bái

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỊNH HỒ

Mã số thuế: 5200861326 - Đại diện pháp luật: Lương Sơn Hải
Địa chỉ: Thôn Tân Lập, Xã Bảo ái, Huyện Yên Bình, Yên Bái

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG KIM YÊN BÁI

Mã số thuế: 5200868554 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Thụy
Địa chỉ: Thôn Ngòi Khang, Xã Bảo ái, Huyện Yên Bình, Yên Bái

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ BẢO ÁI

Mã số thuế: 5200869371 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Hoàn
Địa chỉ: Thôn Ngòi Khang, Xã Bảo ái, Huyện Yên Bình, Yên Bái

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ SƠN VIỆT NAM

Mã số thuế: 5200869533 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Bảo
Địa chỉ: Thôn Ngòi Bang, Xã Bảo ái, Huyện Yên Bình, Yên Bái

HỢP TÁC XÃ THỦY SẢN HOÀNG KIM

Mã số thuế: 5200885292 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Tuấn
Địa chỉ: Thôn Ngòi Khang, Xã Bảo ái, Huyện Yên Bình, Yên Bái

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TS YÊN BÁI

Mã số thuế: 5200891539 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tất Thế
Địa chỉ: Thôn Trung Tâm, Xã Bảo ái, Huyện Yên Bình, Yên Bái

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon