Doanh nghiệp tại Xã Cẩm Ân, Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG NHẬT

Mã số thuế: 5200177878 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Hợp
Địa chỉ: Km 19, Xã Cảm ân, Huyện Yên Bình, Yên Bái

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ CẢM ÂN

Mã số thuế: 5200468690 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tân Lương - Cảm Ân, Xã Cảm ân, Huyện Yên Bình, Yên Bái

TRƯỜNG MẦM NON XÃ CẢM ÂN

Mã số thuế: 5200468732 - Đại diện pháp luật: Trương Thị Minh Tâm
Địa chỉ: Thôn Tân Lương - Xã Cảm ân, Xã Cảm ân, Huyện Yên Bình, Yên Bái

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ XÃ CẢM ÂN

Mã số thuế: 5200468725 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Tân Lương - Xã Cảm Ân, Xã Cảm ân, Huyện Yên Bình, Yên Bái

ĐỘI THUẾ KHU VỰC CẢM ÂN - XÃ CẢM ÂN

Mã số thuế: 5200790467 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Cảm ân, Xã Cảm ân, Huyện Yên Bình, Yên Bái

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC TUẤN SỬU

Mã số thuế: 5200796726 - Đại diện pháp luật: Lương Thị Sửu
Địa chỉ: Thôn Đoàn Kết, Xã Cảm ân, Huyện Yên Bình, Yên Bái

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC THÉP HOA

Mã số thuế: 5200796740 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Thép
Địa chỉ: Thôn Đoàn Kết, Xã Cảm ân, Huyện Yên Bình, Yên Bái

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHƯỚC HÀ

Mã số thuế: 5200797952 - Đại diện pháp luật: Phạm Tư Phước
Địa chỉ: Thôn Đoàn Kết, Xã Cảm ân, Huyện Yên Bình, Yên Bái

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỆN LẠNH HOA BAN

Mã số thuế: 5200823923 - Đại diện pháp luật: Lại Quốc Tuấn
Địa chỉ: Thôn Đoàn Kết, Xã Cảm ân, Huyện Yên Bình, Yên Bái

VÃNG LAI - XÃ CẢM ÂN

Mã số thuế: 5200824412 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Cảm ân - Huyện Yên Bình - Yên Bái, Xã Cảm ân, Huyện Yên Bình, Yên Bái

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS XÃ CẢM ÂN

Mã số thuế: 5200870105 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Tân Lương, Xã Cảm ân, Huyện Yên Bình, Yên Bái

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC HUY MAI

Mã số thuế: 5200890239 - Đại diện pháp luật: Hoàng Ngọc Huy
Địa chỉ: Thôn Đoàn Kết, Xã Cảm ân, Huyện Yên Bình, Yên Bái

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ CẢM ÂN

Mã số thuế: 5200894184 - Đại diện pháp luật: Trần Công Tuấn
Địa chỉ: Đoàn Kết, Xã Cảm ân, Huyện Yên Bình, Yên Bái

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon