Doanh nghiệp tại Xã Cảm Nhân, Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY TNHH LÂM NGHIỆP LÊ LƯƠNG

Mã số thuế: 5200925876 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Lương
Địa chỉ: Thôn Ngòi Sửu, Xã Cảm Nhân, Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ CẨM NHÂN

Mã số thuế: 5200150932 - Đại diện pháp luật: Lý Ánh Dương
Địa chỉ: Xã Cẩm Nhân - Huyện Yên Bình - Yên Bái, Xã Cẩm Nhân, Huyện Yên Bình, Yên Bái

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CẢM NHÂN

Mã số thuế: 5200409399 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quyền
Địa chỉ: Thôn Lạnh 1, Xã Cảm Nhân, Huyện Yên Bình, Yên Bái

TRƯỜNG MẦM NON XÃ CẢM NHÂN

Mã số thuế: 5200468511 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Phạ 3, Xã Cảm Nhân, Huyện Yên Bình, Yên Bái

TRƯỜNG THCS XÃ CẢM NHÂN

Mã số thuế: 5200469020 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Phạ 1 - Xã Cảm Nhân, Xã Cảm Nhân, Huyện Yên Bình, Yên Bái

ĐỘI THUẾ CẨM NHÂN - XÃ CẨM NHÂN

Mã số thuế: 5200790788 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Cẩm nhân, Xã Cảm Nhân, Huyện Yên Bình, Yên Bái

VÃNG LAI - XÃ CẨM NHÂN

Mã số thuế: 5200824532 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Cẩm nhân - Huyện Yên Bình - Yên Bái, Xã Cẩm nhân, Huyện Yên Bình, Yên Bái

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ XÃ CẢM NHÂN

Mã số thuế: 5200869660 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Phóng
Địa chỉ: Phạ 1, Xã Cảm Nhân, Huyện Yên Bình, Yên Bái

HỢP TÁC XÃ QUYẾT THẮNG

Mã số thuế: 5200888092 - Đại diện pháp luật: Vũ Duy Vượng
Địa chỉ: Thôn 10, Xã Cảm Nhân, Huyện Yên Bình, Yên Bái

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon