Doanh nghiệp tại Xã Đại Minh, Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ ĐẠI MINH

Mã số thuế: 5200150837 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Huyền
Địa chỉ: Xã Đại Minh - Huyện Yên Bình - Yên Bái, Xã Đại Minh, Huyện Yên Bình, Yên Bái

TRƯỜNG MẦM NON XÃ ĐẠI MINH

Mã số thuế: 5200469006 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Đại Minh, Xã Đại Minh, Huyện Yên Bình, Yên Bái

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ ĐẠI MINH

Mã số thuế: 5200468940 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Đồng Nếp - Xã Đại Minh, Xã Đại Minh, Huyện Yên Bình, Yên Bái

TRƯỜNG THCS XÃ ĐẠI MINH

Mã số thuế: 5200469013 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Đồng Nếp - Xã Đại Minh, Xã Đại Minh, Huyện Yên Bình, Yên Bái

ĐỘI THUẾ TT THÁC BÀ - XÃ ĐẠI MINH

Mã số thuế: 5200790555 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Đại Minh, Xã Đại Minh, Huyện Yên Bình, Yên Bái

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HÀ NAM YÊN BÁI

Mã số thuế: 5200820520 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Vịnh
Địa chỉ: Thôn 15, Xã Đại Minh, Huyện Yên Bình, Yên Bái

VÃNG LAI - XÃ ĐẠI MINH

Mã số thuế: 5200824476 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Đại Minh - Huyện Yên Bình - Yên Bái, Xã Đại Minh, Huyện Yên Bình, Yên Bái

CÔNG TY TNHH WAKE UP

Mã số thuế: 5200864454 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thu Trang
Địa chỉ: Thôn Minh Thân, Xã Đại Minh, Huyện Yên Bình, Yên Bái

HỢP TÁC XÃ ĐẶC SẢN BƯỞI ĐẠI MINH

Mã số thuế: 5200866941 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trường Giang
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Đại Minh, Huyện Yên Bình, Yên Bái

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ XÃ ĐẠI MINH

Mã số thuế: 5200869389 - Đại diện pháp luật: Trần Tuấn Bình
Địa chỉ: Đồng Nếp, Xã Đại Minh, Huyện Yên Bình, Yên Bái

TRƯỜNG MẦM NON XÃ ĐẠI MINH

Mã số thuế: 5200886874 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hoa
Địa chỉ: Thôn Đồng Nếp, Xã Đại Minh, Huyện Yên Bình, Yên Bái

HỢP TÁC XÃ BƯỞI ĐẶC SẢN VIETGAP ĐẠI MINH

Mã số thuế: 5200900367 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Ngọc
Địa chỉ: Cầu Mơ, Xã Đại Minh, Huyện Yên Bình, Yên Bái

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VINH DUNG

Mã số thuế: 5200912524 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Thùy Vân
Địa chỉ: Thôn Cát Lem, Xã Đại Minh, Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon