Doanh nghiệp tại Xã Hán Đà, Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỦY SẢN SẠCH HẢI HÀ

Mã số thuế: 5200925153 - Đại diện pháp luật: TRẦN THANH HẢI
Địa chỉ: Thôn An Lạc, Xã Hán Đà, Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY TNHH THẢO NGUYÊN YB

Mã số thuế: 5200922963 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Đô
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Hán Đà, Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY TNHH QUẾ HỒNG HÀ

Mã số thuế: 5200916712 - Đại diện pháp luật: Trần Cẩm Hồng
Địa chỉ: Thôn Phúc Hòa, Xã Hán Đà, Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ HÁN ĐÀ

Mã số thuế: 5200150844 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Hán Đà - Huyện Yên Bình - Yên Bái, Xã Hán Đà, Huyện Yên Bình, Yên Bái

CÔNG TY TNHH ĐỨC THIỆN

Mã số thuế: 5200218122 - Đại diện pháp luật: Hoàng Trọng Huy
Địa chỉ: Thôn 7 - Xã Hán Đà, Xã Hán Đà, Huyện Yên Bình, Yên Bái

HỢP TÁC XÃ KHAI THÁC CÁT SỎI VẬT LIỆU XÂY DỰNG SÔNG CHẢY

Mã số thuế: 5200269102 - Đại diện pháp luật: Guyễn Quang Định
Địa chỉ: Thôn Tiên phong, xã Hán đà, Huyện Yên Bình, Yên Bái

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ HÁN ĐÀ

Mã số thuế: 5200327675 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Tân Lập, Xã Hán Đà, Huyện Yên Bình, Yên Bái

CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN TRƯỜNG PHÁT

Mã số thuế: 5200455532 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Phương
Địa chỉ: Thôn Hán Đà 3, Xã Hán Đà, Huyện Yên Bình, Yên Bái

TRƯỜNG MẦM NON XÃ HÁN ĐÀ

Mã số thuế: 5200468965 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Loan
Địa chỉ: Thôn Tân Lập 7 - Xã Hán Đà, Xã Hán Đà, Huyện Yên Bình, Yên Bái

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HÁN ĐÀ

Mã số thuế: 5200468796 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Tân Lập 7 - Xã Hán Đà, Xã Hán Đà, Huyện Yên Bình, Yên Bái

ĐỘI THUẾ TT THÁC BÀ - XÃ HÁN ĐÀ

Mã số thuế: 5200790587 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Hán đà, Xã Hán Đà, Huyện Yên Bình, Yên Bái

VÃNG LAI - XÃ HÁN ĐÀ

Mã số thuế: 5200824483 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Hán Đà - Huyện Yên Bình - Yên Bái, Xã Hán Đà, Huyện Yên Bình, Yên Bái

HỢP TÁC XÃ CỰU CHIẾN BINH HÁN ĐÀ

Mã số thuế: 5200828181 - Đại diện pháp luật: Trần Tường
Địa chỉ: UBND xã Hán Đà, Xã Hán Đà, Huyện Yên Bình, Yên Bái

CÔNG TY TNHH QUANG MINH YB

Mã số thuế: 5200867952 - Đại diện pháp luật: Trần Anh Tuấn
Địa chỉ: Thôn Tân Lập 7, Xã Hán Đà, Huyện Yên Bình, Yên Bái

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ XÃ HÁN ĐÀ

Mã số thuế: 5200869163 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thông
Địa chỉ: Thôn Tân Lập 7, Xã Hán Đà, Huyện Yên Bình, Yên Bái

HỢP TÁC XÃ ĐẠT THÀNH

Mã số thuế: 5200907563 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đạt
Địa chỉ: Thôn Tân Lập, Xã Hán Đà, Huyện Yên Bình, Yên Bái

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN YÊN BÁI VPF

Mã số thuế: 5200907683 - Đại diện pháp luật: Doãn Thế Công
Địa chỉ: Thôn Hồng Quân, Xã Hán Đà, Huyện Yên Bình, Yên Bái

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon