Doanh nghiệp tại Xã Ngọc Chấn, Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY TNHH NÔNG LÂM SẢN ĐẶNG TRÌNH

Mã số thuế: 5200927961 - Đại diện pháp luật: ĐẶNG VĂN TRÌNH
Địa chỉ: Thôn Là Ké, Xã Ngọc Chấn, Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ NGỌC CHẤN

Mã số thuế: 5200150918 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Ngọc Chấn - Huyện Yên Bình - Yên Bái, Xã Ngọc Chấn, Huyện Yên Bình, Yên Bái

TRƯỜNG MẦM NON XÃ NGỌC CHẤN

Mã số thuế: 5200468588 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 2 - Xã Ngọc Chấn, Xã Ngọc Chấn, Huyện Yên Bình, Yên Bái

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC CHẤN

Mã số thuế: 5200468556 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 2 - Xã Ngọc Chấn, Xã Ngọc Chấn, Huyện Yên Bình, Yên Bái

TRƯỜNG THCS XÃ NGỌC CHẤN

Mã số thuế: 5200470650 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Ngọc Chấn, Huyện Yên Bình, Yên Bái

ĐỘI THUẾ CẨM NHÂN - XÃ NGỌC CHẤN

Mã số thuế: 5200790805 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Ngọc Chấn, Xã Ngọc Chấn, Huyện Yên Bình, Yên Bái

VÃNG LAI - XÃ NGỌC CHẤN

Mã số thuế: 5200824645 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Ngọc Chấn - Huyện Yên Bình - Yên Bái, Xã Ngọc Chấn, Huyện Yên Bình, Yên Bái

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS XÃ NGỌC CHẤN

Mã số thuế: 5200869413 - Đại diện pháp luật: Nông Quang Huân
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Ngọc Chấn, Huyện Yên Bình, Yên Bái

TRƯỜNG MẦM NON XÃ NGỌC CHẤN

Mã số thuế: 5200886881 - Đại diện pháp luật: Hà Thị Thắm
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Ngọc Chấn, Huyện Yên Bình, Yên Bái

CÔNG TY TNHH ĐỨC KHÔI NGỌC CHẤN

Mã số thuế: 5200907154 - Đại diện pháp luật: Nông Kim Ngọc
Địa chỉ: Thôn Nà Đình, Xã Ngọc Chấn, Huyện Yên Bình, Yên Bái

HỢP TÁC XÃ THỰC PHẨM SẠCH VÀ DU LỊCH BẢO NGỌC

Mã số thuế: 5200907122 - Đại diện pháp luật: Đặng Tiến Minh
Địa chỉ: Thôn Suối Hốc, Xã Ngọc Chấn, Huyện Yên Bình, Yên Bái

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon