Doanh nghiệp tại Xã Phúc An, Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ PHÚC AN

Mã số thuế: 5200159981 - Đại diện pháp luật: Trần Tiến Thơm
Địa chỉ: Xã Phúc an - Huyện Yên Bình - Yên Bái, Xã Phúc an, Huyện Yên Bình, Yên Bái

TRƯỜNG MẦM NON XÃ PHÚC AN

Mã số thuế: 5200468891 - Đại diện pháp luật: Hữu Thị Bái
Địa chỉ: Thôn Đồng Tha - Xã Phúc An, Xã Phúc An, Huyện Yên Bình, Yên Bái

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ PHÚC AN

Mã số thuế: 5200468926 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Đồng Tha - Xã Phúc An, Xã Phúc An, Huyện Yên Bình, Yên Bái

TRƯỜNG THCS XÃ PHÚC AN

Mã số thuế: 5200469045 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Phúc An, Xã Phúc An, Huyện Yên Bình, Yên Bái

ĐỘI THUẾ TT THÁC BÀ - XÃ PHÚC AN

Mã số thuế: 5200790636 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phúc An, Xã Phúc An, Huyện Yên Bình, Yên Bái

VÃNG LAI - XÃ PHÚC AN

Mã số thuế: 5200824518 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Phúc An - Huyện Yên Bình - Yên Bái, Xã Phúc An, Huyện Yên Bình, Yên Bái

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ XÃ PHÚC AN

Mã số thuế: 5200869156 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Học
Địa chỉ: Thôn Đồng Tha, Xã Phúc An, Huyện Yên Bình, Yên Bái

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP SẠCH XÃ PHÚC AN

Mã số thuế: 5200900060 - Đại diện pháp luật: Hà Chí Công
Địa chỉ: Thôn Đồng Tha, Xã Phúc An, Huyện Yên Bình, Yên Bái

HỢP TÁC XÃ TRỒNG RỪNG ĐỒNG TÂM

Mã số thuế: 5200901635 - Đại diện pháp luật: Hà Sơn Bình
Địa chỉ: Thôn Đồng Tâm, Xã Phúc An, Huyện Yên Bình, Yên Bái

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon