Doanh nghiệp tại Xã Tân Hương, Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH YB

Mã số thuế: 5200930890 - Đại diện pháp luật: Lương Thanh Sơn
Địa chỉ: Thôn Khuân La, Xã Tân Hương, Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG VŨ TÂN HƯƠNG

Mã số thuế: 5200915620 - Đại diện pháp luật: TRỊNH CÔNG ĐẠT
Địa chỉ: Thôn khuôn Giỏ, Xã Tân Hương, Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TÂN HƯƠNG

Mã số thuế: 5200160024 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Lành
Địa chỉ: Thôn Yên thắng, xã Tân hương, Huyện Yên Bình, Yên Bái

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG DŨNG

Mã số thuế: 5200217640 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Nhật Công
Địa chỉ: Thôn Loan Thượng, Xã Tân Hương, Huyện Yên Bình, Yên Bái

TRƯỜNG THCS XÃ TÂN HƯƠNG

Mã số thuế: 5200468958 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Yên Thắng - Xã Tân Hương, Xã Tân Hương, Huyện Yên Bình, Yên Bái

TRƯỜNG MẦM NON XÃ TÂN HƯƠNG

Mã số thuế: 5200468997 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Hương Nhung
Địa chỉ: Thôn YênThắng - Xã Tân Hương, Xã Tân Hương, Huyện Yên Bình, Yên Bái

ĐỘI THUẾ KHU VỰC CẢM ÂN - XÃ TÂN HƯƠNG

Mã số thuế: 5200790442 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tân hương, Xã Tân Hương, Huyện Yên Bình, Yên Bái

HỢP TÁC XÃ TRƯỜNG XUÂN

Mã số thuế: 5200803966 - Đại diện pháp luật: Phạm Thanh Xuân
Địa chỉ: Thôn Tân Hà, xã Tân Hương, Huyện Yên Bình, Yên Bái

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ CHẾ BIẾN CHÈ TÂN HƯƠNG

Mã số thuế: 5200803941 - Đại diện pháp luật: Tạ Minh Duật
Địa chỉ: Thôn Tân Bình, Xã Tân Hương, Huyện Yên Bình, Yên Bái

VÃNG LAI - XÃ TÂN HƯƠNG

Mã số thuế: 5200824405 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tân Hương - Huyện Yên Bình - Yên Bái, Xã Tân Hương, Huyện Yên Bình, Yên Bái

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS XÃ TÂN HƯƠNG

Mã số thuế: 5200869269 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Vũ
Địa chỉ: Thôn Yên Thắng, Xã Tân Hương, Huyện Yên Bình, Yên Bái

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI GIA HÂN

Mã số thuế: 5200873145 - Đại diện pháp luật: Hầu Đức Thành
Địa chỉ: Thôn Khuân Giỏ, Xã Tân Hương, Huyện Yên Bình, Yên Bái

CÔNG TY TNHH THỦY SƠN YÊN BÌNH

Mã số thuế: 5200888208 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Sửu
Địa chỉ: Thôn Khuân La, Xã Tân Hương, Huyện Yên Bình, Yên Bái

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN YÊN BÌNH I

Mã số thuế: 5200900007 - Đại diện pháp luật: Vương Bảo Thạch
Địa chỉ: Thôn Khuân Giỏ, Xã Tân Hương, Huyện Yên Bình, Yên Bái

CÔNG TY TNHH WOOD YÊN BÌNH

Mã số thuế: 5200904273 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Sắc
Địa chỉ: Thôn Khuân Giỏ, Xã Tân Hương, Huyện Yên Bình, Yên Bái

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon