Doanh nghiệp tại Xã Tân Nguyên, Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GỖ SÔNG MÊ KÔNG

Mã số thuế: 5200898767 - Đại diện pháp luật: Han Boyu
Địa chỉ: Thôn Tiến Minh, Xã Tân Nguyên, Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG NAM TRUNG

Mã số thuế: 5200919424 - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Trung
Địa chỉ: Thôn Khe Hùm, Xã Tân Nguyên, Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TÂN NGUYÊN

Mã số thuế: 5200150805 - Đại diện pháp luật: Hà Văn Chí
Địa chỉ: Xã Tân Nguyên - Huyện Yên Bình - Yên Bái, Xã Tân Nguyên, Huyện Yên Bình, Yên Bái

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHẾ BIẾN XUẤT KHẨU CHÈ BẢO ÁI

Mã số thuế: 5200217665 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hoan
Địa chỉ: Tiến Minh, Xã Tân Nguyên, Huyện Yên Bình, Yên Bái

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HẢI CƯỜNG

Mã số thuế: 5200219158 - Đại diện pháp luật: Lê Mai Hiền
Địa chỉ: Thôn Khe hùm, Xã Tân nguyên, Huyện Yên Bình, Yên Bái

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG, THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT VẠN THANH

Mã số thuế: 5200282897 - Đại diện pháp luật: Khiếu Hữu Hoạt
Địa chỉ: thôn Tân Phong, Xã Tân Nguyên, Huyện Yên Bình, Yên Bái

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TÂN NGUYÊN

Mã số thuế: 5200468764 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Trại Phung - Xã Tân Nguyên, Xã Tân Nguyên, Huyện Yên Bình, Yên Bái

TRƯỜNG MẦM NON XÃ TÂN NGUYÊN

Mã số thuế: 5200468877 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Hòe
Địa chỉ: Thôn Trại Phung, Xã Tân Nguyên, Xã Tân Nguyên, Huyện Yên Bình, Yên Bái

ĐỘI THUẾ KHU VỰC CẢM ÂN - XÃ TÂN NGUYÊN

Mã số thuế: 5200790523 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tân Nguyên, Xã Tân Nguyên, Huyện Yên Bình, Yên Bái

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC LONG HÀ

Mã số thuế: 5200819807 - Đại diện pháp luật: Phạm Quang Minh
Địa chỉ: Thôn Khe Hùm, Xã Tân Nguyên, Huyện Yên Bình, Yên Bái

VÃNG LAI - XÃ TÂN NGUYÊN

Mã số thuế: 5200824451 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tân Nguyên - Huyện Yên Bình - Yên Bái, Xã Tân Nguyên, Huyện Yên Bình, Yên Bái

CÔNG TY TNHH HCM YÊN NINH

Mã số thuế: 5200866860 - Đại diện pháp luật: Khiếu Hữu Hoạt
Địa chỉ: Thôn Tân Tiến, Xã Tân Nguyên, Huyện Yên Bình, Yên Bái

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ XÃ TÂN NGUYÊN

Mã số thuế: 5200869149 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thu Phiêu
Địa chỉ: Thôn Trại Phung, Xã Tân Nguyên, Huyện Yên Bình, Yên Bái

CÔNG TY TNHH AN TRANG MOBILE

Mã số thuế: 5200877439 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Hiếu
Địa chỉ: Km 32, Thôn Khe Hùm, Xã Tân Nguyên, Huyện Yên Bình, Yên Bái

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GỖ SÔNG MÊ KÔNG

Mã số thuế: 5200898761 - Đại diện pháp luật: Han Boyu
Địa chỉ: Thôn Tiến Minh, Xã Tân Nguyên, Huyện Yên Bình, Yên Bái

HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM - NGƯ NGHIỆP HẢI DƯƠNG

Mã số thuế: 5200905485 - Đại diện pháp luật: Lê Tứ Hải
Địa chỉ: Thôn Tiến Minh, Xã Tân Nguyên, Huyện Yên Bình, Yên Bái

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon