Doanh nghiệp tại Xã Vĩnh Kiên, Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY TNHH KDL 19E

Mã số thuế: 5200920959 - Đại diện pháp luật: Thạch Văn Lưu
Địa chỉ: Thôn Phúc Khánh, Xã Vĩnh Kiên, Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ VĨNH KIÊN

Mã số thuế: 5200150812 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chiến
Địa chỉ: Xã Vĩnh Kiên - Huyện Yên Bình - Yên Bái, Xã Vĩnh Kiên, Huyện Yên Bình, Yên Bái

TRƯỜNG MẦM NON XÃ VĨNH KIÊN

Mã số thuế: 5200468468 - Đại diện pháp luật: Dương Thị Hà Lan
Địa chỉ: Thôn Đa Cốc, Xã Vĩnh Kiên, Huyện Yên Bình, Yên Bái

TRƯỜNG THCS XÃ VĨNH KIÊN

Mã số thuế: 5200473669 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Đa Cốc, Xã Vĩnh Kiên, Huyện Yên Bình, Yên Bái

ĐỘI THUẾ TT THÁC BÀ - XÃ VĨNH KIÊN

Mã số thuế: 5200790629 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Vĩnh kiên, Xã Vĩnh Kiên, Huyện Yên Bình, Yên Bái

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ HUẾ NGUYỆT

Mã số thuế: 5200811798 - Đại diện pháp luật: Trần Minh Huế
Địa chỉ: Thôn Thác ông, Xã Vĩnh Kiên, Huyện Yên Bình, Yên Bái

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIA PHÁT ĐỒNG TIẾN

Mã số thuế: 5200818232 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Tuấn
Địa chỉ: Thôn Đa Cốc, Xã Vĩnh Kiên, Huyện Yên Bình, Yên Bái

VÃNG LAI - XÃ VĨNH KIÊN

Mã số thuế: 5200824500 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Vĩnh Kiên - Huyện Yên Bình - Yên Bái, Xã Vĩnh Kiên, Huyện Yên Bình, Yên Bái

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ XÃ VĨNH KIÊN

Mã số thuế: 5200869131 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nguyên
Địa chỉ: Thôn Đa Cốc, Xã Vĩnh Kiên, Huyện Yên Bình, Yên Bái

DOANH NGHIỆP TN CHẾ BIẾN NÔNG LÂM SẢN CƯỜNG THỊNH

Mã số thuế: 5200875840 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Mứt
Địa chỉ: Thôn Làng Mạ, Xã Vĩnh Kiên, Huyện Yên Bình, Yên Bái

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TỔNG HỢP VĨNH KIÊN

Mã số thuế: 5200891169 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Thư
Địa chỉ: Thôn Mạ, Xã Vĩnh Kiên, Huyện Yên Bình, Yên Bái

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon