Doanh nghiệp tại Xã Xuân Long, Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái

UBND XÃ XUÂN LONG

Mã số thuế: 5200160017 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Trường
Địa chỉ: Xã xuân long - Huyện Yên Bình - Yên Bái, Xã xuân long, Huyện Yên Bình, Yên Bái

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ XUÂN LONG

Mã số thuế: 5200468933 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 4 - Xã Xuân Long, Xã Xuân Long, Huyện Yên Bình, Yên Bái

TRƯỜNG THCS XÃ XUÂN LONG

Mã số thuế: 5200513470 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 4 - Phú Cường, Xã Xuân Long, Huyện Yên Bình, Yên Bái

TRƯỜNG MẦM NON XÃ XUÂN LONG

Mã số thuế: 5200513488 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Huyên
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Xuân Long, Huyện Yên Bình, Yên Bái

ĐỘI THUẾ CẨM NHÂN - XÃ XUÂN LONG

Mã số thuế: 5200790795 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xuân Long, Xã Xuân Long, Huyện Yên Bình, Yên Bái

VÃNG LAI - XÃ XUÂN LONG

Mã số thuế: 5200824564 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Xuân Long - Huyện Yên Bình - Yên Bái, Xã Xuân Long, Huyện Yên Bình, Yên Bái

HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRỒNG RỪNG ĐẤT NGỌC

Mã số thuế: 5200844747 - Đại diện pháp luật: Bùi Hồng Phương
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Xuân Long, Huyện Yên Bình, Yên Bái

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS XÃ XUÂN LONG

Mã số thuế: 5200869283 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Hùng
Địa chỉ: Thôn Phú Cường, Xã Xuân Long, Huyện Yên Bình, Yên Bái

HỢP TÁC XÃ BẢO LONG

Mã số thuế: 5200879348 - Đại diện pháp luật: Lâm Ny Xa
Địa chỉ: Thôn 5, Mỏ Quan, Xã Xuân Long, Huyện Yên Bình, Yên Bái

CÔNG TY TNHH QUẢNG OANH

Mã số thuế: 5200886835 - Đại diện pháp luật: Hứa Đình Quảng
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Xuân Long, Huyện Yên Bình, Yên Bái

CÔNG TY CỔ PHẦN KHỞI NGHIỆP YÊN BÌNH

Mã số thuế: 5200892042 - Đại diện pháp luật: Nông Kim Ngọc
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Xuân Long, Huyện Yên Bình, Yên Bái

HỢP TÁC XÃ NUÔI TRỒNG DƯỢC LIỆU BÌNH AN

Mã số thuế: 5200903255 - Đại diện pháp luật: Vũ Quyết Thắng
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Xuân Long, Huyện Yên Bình, Yên Bái

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon