Doanh nghiệp tại Xã Yên Thành, Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ YÊN THÀNH

Mã số thuế: 5200174764 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Yên
Địa chỉ: xã Yên thành - Huyện Yên Bình - Yên Bái, xã Yên thành, Huyện Yên Bình, Yên Bái

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ THCS XÃ YÊN THÀNH

Mã số thuế: 5200468806 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Cường
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Yên Thành, Huyện Yên Bình, Yên Bái

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 XÃ YÊN THÀNH

Mã số thuế: 5200468813 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 2 - Xã Yên Thành, Xã Yên Thành, Huyện Yên Bình, Yên Bái

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ I XÃ YÊN THÀNH

Mã số thuế: 5200468838 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 7- Máy Đựng - Xã Yên Thành, Xã Yên Thành, Huyện Yên Bình, Yên Bái

TRƯỜNG MẦM NON XÃ YÊN THÀNH

Mã số thuế: 5200468884 - Đại diện pháp luật: Hà Thị Tố Hoa
Địa chỉ: Thôn 2 - Xã Yên Thành, Xã Yên Thành, Huyện Yên Bình, Yên Bái

ĐỘI THUẾ CẨM NHÂN - XÃ YÊN THÀNH

Mã số thuế: 5200790812 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Yên Thành, Xã Yên Thành, Huyện Yên Bình, Yên Bái

VÃNG LAI - XÃ YÊN THÀNH

Mã số thuế: 5200824596 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Yên Thành - Huyện Yên Bình - Yên Bái, Xã Yên Thành, Huyện Yên Bình, Yên Bái

TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC XÃ YÊN THÀNH

Mã số thuế: 5200868748 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Cảnh
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Yên Thành, Huyện Yên Bình, Yên Bái

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon