Doanh nghiệp tại Xã Minh Bảo, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ MINH BẢO

Mã số thuế: 5200149239 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Huy
Địa chỉ: Xã Minh bảo - Thành phố Yên Bái - Yên Bái, Xã Minh bảo, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

TRƯỜNG THCS MINH KHAI

Mã số thuế: 5200149172 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Yên Minh, Xã Minh Bảo, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ MINH THỊNH

Mã số thuế: 5200216894 - Đại diện pháp luật: Đặng Quốc Chiến
Địa chỉ: đường Thanh Liêm, thôn Yên Minh, Xã Minh Bảo, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH BẢO

Mã số thuế: 5200220530 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Tấn
Địa chỉ: Xã Minh bảo - Thành phố Yên Bái - Yên Bái, Xã Minh bảo, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH MỸ

Mã số thuế: 5200244524 - Đại diện pháp luật: Hoàng Gia
Địa chỉ: Thôn Bảo Yên, Xã Minh Bảo, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HẰNG HIỂN

Mã số thuế: 5200289123 - Đại diện pháp luật: Phạm Duy Hiển
Địa chỉ: Đường Thanh Liêm, thôn Bảo Thịnh, Xã Minh Bảo, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

TRƯỜNG MẦM NON THANH BÌNH

Mã số thuế: 5200315856 - Đại diện pháp luật: Phạm Thúy Nga
Địa chỉ: Thôn Trực Bình 1, Xã Minh Bảo, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

ĐỘI SỐ 3-XÃ MINH BẢO

Mã số thuế: 5200792048 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Minh Bảo, Xã Minh Bảo, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CHĂN NUÔI HÒA LỘC

Mã số thuế: 5200821972 - Đại diện pháp luật: Cù Trần Chín Hậu
Địa chỉ: Thôn Trực Bình, Xã Minh Bảo, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ MINH BẢO

Mã số thuế: 5200867092 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Liên
Địa chỉ: Thôn Thanh Niên, Xã Minh Bảo, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HIỂN HẰNG

Mã số thuế: 5200873762 - Đại diện pháp luật: Phạm Duy Hiển
Địa chỉ: Đường Thanh Liêm, thôn Bảo Thịnh, Xã Minh Bảo, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP MINH BẢO

Mã số thuế: 5200892028 - Đại diện pháp luật: Bùi Việt Tiến
Địa chỉ: Thôn Thanh Niên 1, Xã Minh Bảo, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TỔNG HỢP TÂM ĐỨC

Mã số thuế: 5200894561 - Đại diện pháp luật: Đào Anh Đức
Địa chỉ: Thôn Trực Bình 2, Xã Minh Bảo, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HÙNG ANH YÊN BÁI

Mã số thuế: 5200899898 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Việt Hùng
Địa chỉ: Thôn Thanh Niên, Xã Minh Bảo, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO LIFE GREEN

Mã số thuế: 5200902808 - Đại diện pháp luật: Mai Văn Thọ
Địa chỉ: Thôn Thanh Niên, Xã Minh Bảo, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

HỢP TÁC XÃ XÂY DỰNG TỔNG HỢP TRỰC BÌNH

Mã số thuế: 5200905615 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thủy
Địa chỉ: Thôn Trực Bình, Xã Minh Bảo, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon