Doanh nghiệp tại Xã Tân Thịnh, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU XUÂN VĂN

Mã số thuế: 5200929912 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Xuân
Địa chỉ: Thôn Thanh Lương, Xã Tân Thịnh, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT LONG SƠN

Mã số thuế: 5200929870 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Kim Sơn
Địa chỉ: Thôn Lương Thịnh, Xã Tân Thịnh, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY TNHH KHOÁNG NGHIỆP BẮC PHƯƠNG VIỆT NAM

Mã số thuế: 5200925883 - Đại diện pháp luật: Huang Weijun
Địa chỉ: Thôn Lương Thịnh, Xã Tân Thịnh, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI GIẤY MIỀN BẮC

Mã số thuế: 5200924336 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Đình
Địa chỉ: Thôn Chấn Ninh, Xã Tân Thịnh, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y DƯỢC THÀNH ĐẠT

Mã số thuế: 5200923075 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đạt
Địa chỉ: Thôn Thanh Hùng, Xã Tân Thịnh, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI KHÁNH VY

Mã số thuế: 5200912926 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Long
Địa chỉ: Thôn Lương Thịnh, Xã Tân Thịnh, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH TD 85

Mã số thuế: 5200917931 - Đại diện pháp luật: Bùi Tiến Thành
Địa chỉ: Thôn Thanh Hùng 2, Xã Tân Thịnh, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN BẢO DƯƠNG

Mã số thuế: 5200915405 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Tuấn
Địa chỉ: Thôn Lương Thịnh 2, Xã Tân Thịnh, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TÂN THỊNH

Mã số thuế: 5200148997 - Đại diện pháp luật: Lê Minh Hoàng
Địa chỉ: Xã Tân thịnh - Thành phố Yên Bái - Yên Bái, Xã Tân thịnh, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TÂN THỊNH

Mã số thuế: 5200149398 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tân Thịnh - Thành phố Yên Bái - Yên Bái, Xã Tân Thịnh, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

TRƯỜNG MẦM NON NGỌC LAN

Mã số thuế: 5200463188 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Hiền
Địa chỉ: Xã Tân Thịnh - Thành phố Yên Bái - Yên Bái, Xã Tân Thịnh, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN THỊNH

Mã số thuế: 5200505631 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Đức
Địa chỉ: Tân Thịnh, Xã Tân Thịnh, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU YÊN BÁI

Mã số thuế: 5200506963 - Đại diện pháp luật: Phan Thúc Hào
Địa chỉ: Thôn 2, Xã Tân Thịnh, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

CÔNG TY TNHH Ô TÔ ASC YÊN BÁI

Mã số thuế: 5200635158 - Đại diện pháp luật: Lương Đình Tiến Thắng
Địa chỉ: Km3+250, Xã Tân Thịnh, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

ĐỘI SỐ 3-XÃ MINH BẢO

Mã số thuế: 5200792055 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Tân Thịnh, Xã Tân Thịnh, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SƠ TÂN THỊNH

Mã số thuế: 5200867416 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Thăng
Địa chỉ: Thôn Lương Thịnh 1, Xã Tân Thịnh, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

HTX CHĂN NUÔI - TRỒNG TRỌT XÃ TÂN THỊNH

Mã số thuế: 5200873709 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Đô
Địa chỉ: Thôn Lương Thịnh 3, Xã Tân Thịnh, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

CÔNG TY CỔ PHẦN ASC THÀNH AN YÊN BÁI

Mã số thuế: 5200876629 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Hoàn
Địa chỉ: Km3 + 250, Xã Tân Thịnh, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

CÔNG TY TNHH DOANH NGHIỆP ĐÁ JINGLEI VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108171473 - Đại diện pháp luật: Zhao Chun An
Địa chỉ: Thôn Lương Thịnh 2, Xã Tân Thịnh, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KINH DOANH ĐÁ GRANIT DƯƠNG BÍCH

Mã số thuế: 5200890567 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Dương
Địa chỉ: Thôn Lương Thịnh 2, Xã Tân Thịnh, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon