Doanh nghiệp tại Xã Tuy Lộc, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 256 YÊN BÁI

Mã số thuế: 5200922949 - Đại diện pháp luật: Bùi Đoàn Nhu
Địa chỉ: Thôn Thanh Sơn, Xã Tuy Lộc, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

TRƯỜNG MẦM NON HƯỚNG DƯƠNG

Mã số thuế: 5200440663 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Minh Đức, xã Tuy Lộc, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY TNHH THANH SƠN YB

Mã số thuế: 5200913172 - Đại diện pháp luật: Ðoàn Văn Thanh
Địa chỉ: Tổ 22, thôn Long Thành, Xã Tuy Lộc, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT

Mã số thuế: 5200148700 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Tuy lộc - Thành phố Yên Bái - Yên Bái, xã Tuy lộc, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

TRƯỜNG THCS TUY LỘC

Mã số thuế: 5200149006 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tuy lộc - Thành phố Yên Bái - Yên Bái, Xã Tuy lộc, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TUY LỘC

Mã số thuế: 5200152841 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Tuấn
Địa chỉ: xã Tuy lộc - Thành phố Yên Bái - Yên Bái, xã Tuy lộc, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG NAM

Mã số thuế: 5200275297 - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Dũng
Địa chỉ: Thôn Thanh Sơn, Xã Tuy Lộc, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG GIANG

Mã số thuế: 5200560110 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thuỷ
Địa chỉ: Thôn Xuân Lan, Xã Tuy Lộc, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH YÊN BÁI

Mã số thuế: 5200789782 - Đại diện pháp luật: Tô Xuân Quý
Địa chỉ: Thôn Tân Thành, xã Tuy Lộc, Xã Tuy Lộc, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

ĐỘI SỐ 1 - XÃ TUY LỘC

Mã số thuế: 5200791693 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Tuy Lộc, Xã Tuy Lộc, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

CÔNG TY TNHH QUANG THẮNG YÊN BÁI

Mã số thuế: 5200817454 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hiệp
Địa chỉ: Thôn Xuân Lan, Xã Tuy Lộc, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ TUY LỘC

Mã số thuế: 5200867543 - Đại diện pháp luật: Phạm Quang Ngọc
Địa chỉ: Thôn Hợp Thành, Xã Tuy Lộc, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG QUANG THẮNG

Mã số thuế: 5200886747 - Đại diện pháp luật: Đàm Thị Loan
Địa chỉ: Thôn Xuân Lan, Xã Tuy Lộc, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT RAU AN TOÀN TUY LỘC

Mã số thuế: 5200887490 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Huân
Địa chỉ: Thôn Hợp Thanh, Xã Tuy Lộc, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

CÔNG TY CỔ PHẦN PINORAMIC VIỆT NAM

Mã số thuế: 5200887853 - Đại diện pháp luật: Phạm Huy Quang
Địa chỉ: Thôn Bái Dương, Xã Tuy Lộc, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

CÔNG TY TNHH KHÁNH NGỌC - YB

Mã số thuế: 5200887941 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Dũng
Địa chỉ: Thôn Tân Thành, Xã Tuy Lộc, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRƯỜNG HIỀN - YÊN BÁI

Mã số thuế: 5200889995 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thu Hiền
Địa chỉ: Thôn Tân Thành, Xã Tuy Lộc, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

CÔNG TY TNHH MINH KHÁNH YÊN BÁI

Mã số thuế: 5200891017 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Hương
Địa chỉ: Thôn Tân Thành, Xã Tuy Lộc, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HƯNG THỊNH ĐẠT

Mã số thuế: 5200896079 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Cương
Địa chỉ: Thôn Thanh Sơn, Xã Tuy Lộc, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÚ THỊNH

Mã số thuế: 5200896801 - Đại diện pháp luật: Lê Ngọc Tú
Địa chỉ: Thôn Bái Dương, Xã Tuy Lộc, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon