Doanh nghiệp tại Xã Văn Tiến, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

CÔNG TY LIÊN DOANH CANXI CACBONAT YBB

Mã số thuế: 5200126697 - Đại diện pháp luật: Đào Thiện Hải
Địa chỉ: Thôn Văn Quỳ, Xã Văn Tiến, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ VĂN TIẾN

Mã số thuế: 5200150178 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Thiêm
Địa chỉ: Xã Văn tiến - Thành phố Yên Bái - Yên Bái, Xã Văn tiến, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

CÔNG TY TNHH THUẬN PHÁT

Mã số thuế: 5200216661 - Đại diện pháp luật: Vương Nhật Hùng
Địa chỉ: Khu công nghiệp phía Nam, Xã Văn Tiến, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

CÔNG TY TNHH SƠN DẺO NHIỆT SYNTHETIC

Mã số thuế: 5200232409 - Đại diện pháp luật: Phạm Đình Nhượng
Địa chỉ: Khu công nghiệp phía Nam, Xã Văn Tiến, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

CÔNG TY TNHH HOÀNG ĐẠI THÀNH

Mã số thuế: 5200274039 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Phương
Địa chỉ: Khu công nghiệp phía Nam, Xã Văn Tiến, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

CÔNG TY LIÊN DOANH CANXICACBONAT YBB

Mã số thuế: 5200274952 - Đại diện pháp luật: Mr. Lee Wee Keng
Địa chỉ: Xã Văn tiến - Thành phố Yên Bái - Yên Bái, Xã Văn tiến, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

TRƯỜNG PHỔ THÔNG CƠ SỞ VĂN TIẾN

Mã số thuế: 5200278097 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Môn
Địa chỉ: Xã Văn Tiến - Thành phố Yên Bái - Yên Bái, Xã Văn Tiến, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ CÁCH ĐIỆN VIỆT NAM

Mã số thuế: 5200281766 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Ngọc
Địa chỉ: Khu công nghiệp phía Nam, thôn Bình Sơn, Xã Văn Tiến, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VIGLACERA

Mã số thuế: 5200284005 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Hà
Địa chỉ: Thôn Văn Quỳ, Xã Văn Tiến, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN AN PHÚ

Mã số thuế: 5200289451 - Đại diện pháp luật: Phạm Quốc Hùng
Địa chỉ: Thôn Văn Quỳ, Xã Văn Tiến, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP YÊN BÁI

Mã số thuế: 5200375291 - Đại diện pháp luật: Vũ Ngọc Long
Địa chỉ: Khu công nghiệp phía Nam tỉnh Yên Bái, Xã Văn Tiến, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

TRƯỜNG MẦM NON VĂN TIẾN

Mã số thuế: 5200463170 - Đại diện pháp luật: Nghiêm Thị Yến
Địa chỉ: Thôn Bình Lục, Xã Văn Tiến, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

CÔNG TY CỔ PHẦN AN TIẾN INDUSTRIES

Mã số thuế: 5200466372 - Đại diện pháp luật: Vũ Thanh Bình
Địa chỉ: Khu công nghiệp phía Nam, Xã Văn Tiến, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VĂN TIẾN

Mã số thuế: 5200479597 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Bình Lục, Xã Văn Tiến, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

TRƯỜNG TIỂU HỌC VĂN TIẾN

Mã số thuế: 5200482247 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Huy
Địa chỉ: Xã Văn Tiến - Thành phố Yên Bái - Yên Bái, Xã Văn Tiến, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC HẠNH BMG YÊN BÁI (TÊN CŨ: CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG VIỆT TÍN YÊN BÁI)

Mã số thuế: 5200666928 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Tuyết
Địa chỉ: Thôn Bình Sơn, Xã Văn Tiến, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VIỆT QUYẾT

Mã số thuế: 5200703626 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Bình
Địa chỉ: Thôn Bình Lục, Xã Văn Tiến, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ NĂNG LƯỢNG NAM THÀNH YÊN BÁI

Mã số thuế: 5200753698 - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Anh
Địa chỉ: Thôn Ngòi Sen, Xã Văn Tiến, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HOÁ YÊN BÁI

Mã số thuế: 5200780010 - Đại diện pháp luật: Trịnh Hồng Tú
Địa chỉ: Khu công nghiệp phía nam, Xã Văn Tiến, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

ĐỘI SỐ 2-XÃ VĂN TIẾN

Mã số thuế: 5200792009 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Văn Tiến, Xã Văn Tiến, Thành phố Yên Bái, Yên Bái

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon